Slussvaktens förskola

Slussvaktens förskola

Centralt i Karlstad, i Haga vid Pråmkanalen och Tingvallagymnasiet ligger Slussvaktens förskola.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Tingvallastaden

Vi är en förskola med staden som vår främsta närmiljö och som tar tillvara på vad innerstan har att erbjuda. Detta innebär besök på biblioteket, promenader i staden där vi ser fordon på nära håll och där vi naturligt tränar på hur man ska uppföra sig i trafiken.

Vår gemensamma gård erbjuder en miljö som gör utevistelsen till en plats att inspireras, utforska, utmanas och känna stor lekglädje på.

Så arbetar vi

Slussvaktens förskola är en mötesplats där viktiga relationer byggs för att kunna utvecklas i en positiv gemensam miljö. Vi ser förskolan som en plats för barnen att mötas i demokratiska frågor och involveras i olika beslut. Vi värnar om varandras olikheter och tar tillvara på varandras kunskaper och förmågor. Våra olikheter är en tillgång i vårt uppdrag att skapa likvärdighet och för att tillägna oss nya färdigheter. Vi utgår från det lärande barnet som har en egen röst, egna erfarenheter och förmågor. Alla på förskolan ska mötas utifrån det egna värde man har, bli bekräftad, lyssnad till och tas på allvar.

Bilder

Slussvaktens förskola trappa
Slussvaktens förskola lekställning
Slussvaktens förskola trädgård
Slussvaktens förskola gården

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt på morgonen.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Karlsbergsgatan 2A
652 24 Karlstad

Rektor

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Omega

054 - 540 33 35

Nobella

054 - 540 37 09

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

20 Juli 2024