Tallåsens förskola skylt

Tallåsens förskola

Förskolan Tallåsen ligger i stadsdelen Våxnäs, både med närheten till Våxnäs centrum och i anslutning till I2-skogen och fritidsområden.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Våxnäs

Tallåsens förskola består av flera verksamheter. Avdelningarna Stigen, Backen och Kojan är avdelningar för de yngre barnen. Berget är en avdelning för de äldre barnen. Dungen är en av kommunens språkförskolor och vänder sig till de äldre barnen.

Vår gård är belägen vid kanten av en härlig skogsdunge som precis som gården inbjuder till mycket lek och rörelse.

Språkförskolorna tar emot barn från hela kommunen. En plats på en språkförskola kan sökas först efter rekommendation från logopedenheten.

Så arbetar vi

På Tallåsens förskola får du som barn mötas av engagerade och kreativa pedagoger som erbjuder undervisning utifrån barnens intressen och behov och inom läroplanens intentioner och mål.
Tallåsens förskola är barnens arena. Barnen får möta material och lärmiljöer där de får vara skapande, aktiva och kreativa. Materialet är inspirerande, lärorikt och tillgängligt. I våra lärmiljöer finns många mötesplatser där leken och samspelet mellan barnen får gro och växa.

Vi arbetar målstyrt med både planerad och spontan undervisning. Hos oss är leken ett redskap i undervisningen. Pedagogerna är närvarande och guidar, stöttar, inspirerar och tillför material för att leken ska utvecklas och vara tillgänglig och rolig för alla barn.

Undervisningen ska utgå från barnens egna intressen, erfarenheter och behov. De ska få fascineras, förundras och utveckla sina förmågor i att själva utforska, kommunicera och reflektera kring sin omvärld. Pedagogerna lyssnar in vad barnen vill lära sig och utifrån det planera de aktivtiter som ska stimulera till vidare kunskaper. Pedagogens roll är att stimulera barnens nyfikenhet, stärka deras självkänsla och att leda vidare till nya kunskaper.

Vårt arbete styrs av förskolans läroplan. Barnens utveckling och lärande dokumenteras.

Barnen på våra förskolor har rätt till förutsättningar som hjälper dom:

  • att lyckas och utvecklas så långt som möjligt
  • att göra egna val
  • att bli respekterade
  • att möta en förebildlig, närvarande och engagerad pedagog

Bilder

Tallåsens förskola huset
Tallåsens förskola lekplats
Tallåsens förskola rutschkana
Tallåsens förskola gården
Tallåsens förskola naturen

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

När ditt barn blir sjukt vill vi att du kontaktar oss på morgonen samma dag. Du når alla avdelningar på telefon. Hinner vi inte med att svara, skicka gärna ett sms till mobilnumret.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Tallåsvägen 1
653 45 Karlstad

Rektor och biträdande skolledare

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2023-09-06

26 September 2023