Kvarnbergets förskola

Kvarnbergets förskola

Kvarnbergets förskola ligger mitt på Kvarnberget. Förskolan har gångavstånd till staden med bibliotek, museum och lekmiljöer men också till skogen i Mariebergsskogen.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Kvarnberget

Kvarnbergets förskola har funnits sedan 1977 och har under senare år genomgått renoveringar i omgångar. Vi har fem avdelningar, där barnen är uppdelade i yngre- och äldregrupper.

Vi har en stor utemiljö med tre gårdar som vi nyttjar dagligen. Våra stora gårdar har en mångfald av växtlighet, slänter, cykelvägar, spännande buskage och lekplatser. Vi har dessutom en rik närmiljö där staden, Mariebergsskogen, offentliga lekplatser erbjuder oss spännande utflyktsmål. De större barnen tar gärna promenader och de yngre barnen förflyttar sig smidigt och säkert i våra barnbussar.

Kvarnbergets förskola avvecklas hösten 2024

Kvarnbergets förskola kommer att avvecklas till hösten 2024 och verksamheten samordnas med Rödklöverns-, Duvkullans- och Orrholmens förskolor.

För att inte fler barn än nödvändigt ska behöva byta förskola stoppas intaget till Kvarnbergets förskola i december 2023. De barn som redan har fått placering med start under våren 2024 börjar däremot som planerat.

Läs mer om bakgrunden till avvecklingen

Så arbetar vi

På Kvarnbergets förskola tror vi på det kompetenta barnet, att alla vill och kan utifrån sina möjligheter. Vi utgår ifrån barnens intressen och kompetenser i planeringen av verksamheten. Vi vill ge alla barn chansen att prova, utforska, upptäcka utifrån sin egen förmåga.

Det är viktigt för oss att alla barn känner sig sedda och lyssnade till. Vi vill att varje barn ska få känna lust och få chansen att våga prova nytt och få erövra kunskaper om sig själv och sin omvärld.

Kvarnbergets förskola ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn.

Bilder

Kvarnbergets förskola gården sandlåda lekstuga
Kvarnbergets förskola gården rutschkana
Kvarnbergets förskola lekställning

För vårdnadshavare

För oss är samarbetet med er vårdnadshavare viktig, att förskola och hem samarbete är mycket positivt och viktigt för barnens utveckling. Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

För oss är det viktigt att veta när ditt barn inte kan komma till förskolan. Gör en frånvaroanmälan i Edlevo när barnet inte kommer på grund av sjukdom eller annan frånvaro. Det är viktigt att vi får besked direkt på morgonen för vår planering.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Älvdalsgatan 10
652 29 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Ängen

054 - 540 30 21

Skogen

054 - 540 30 22

Stranden

054 - 540 30 23

Älven

054 - 540 30 25

Bäcken

054 - 540 30 26

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-04-06

19 April 2024