Förskola Råtorp

Råtorps förskola

Råtorps förskola ligger i bostadsområdet Råtorp.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Råtorp

Råtorps förskola flyttar till Södra Råtorps förskola och Förskolan Gomorronsol hösten 2025

Råtorps förskola kommer att avvecklas hösten 2025 och verksamheten flyttar till Södra Råtorps förskola och Förskolan Gomorronsol.

Råtorps förskola tar inte emot nya barn efter 1 augusti 2024. Vårdnadshavare som står i kö till Råtorp samt har syskonförtur dit kommer i stället att erbjudas plats på Södra Råtorp eller Gomorronsol utifrån vad som önskas.

Läs mer om bakgrunden till avvecklingen

Här finns tre avdelningar. Ekorren, Kotten och Tallen. Vi har en stor gård, vilken ger oss möjlighet till rörelse och fantasi. Vi använder oss även av skogen som finns i vår närhet.

Så arbetar vi

Hos oss värdesätter vi stunden som är här och nu och ger barnen tid att prova, försöka, undersöka och utvecklas. Vi lägger stor vikt vid bemötandet och eftersträvar en glädjefull och lärorik gemenskap. Vi planerar vår verksamhet utifrån barnens behov och intressen och vi ser till att utnyttja vår fantastiska gård ett par gånger om dagen. Vi arbetar efter Läroplanen med språkträning, lyssnandets pedagogik, rörelse, miljö och hälsa, social emotionell träning, bild och form, matematik och naturkunskap på barnens nivå.

Alla tre avdelningar har gemensamma aktiviteter då vi till exempel leker, sjunger, och dramatiserar tillsammans samt firar årets högtider. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och trygga och arbetar därför mycket med hur man är en bra kompis och hur vi bemöter varandra. Vi värnar också om vår hälsa och miljö.

Vårt mål är att ge ditt barn en bra start på livet och skoltiden.

Bilder

Råtorps förskola rutschkana
Råtorps förskola trädgård
Råtorps förskola gungor
Råtorps förskola lek

För vårdnadshavare

Förskolan är ett komplement till hemmet därför tycker vi att ni vårdnadshavare är viktiga. Berätta gärna för oss vad ni tycker och fråga oss när ni vill veta mer.

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Vi vill gärna att du sjukanmäler ditt barn så tidigt som möjligt på dagen. Det blir då lättare för oss att planera verksamheten på förskolan. För att sjukanmäla ditt barn lägger du in en frånvaroanmälan i Edlevo.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Ringgatan 53C
65349 Karlstad

Rektor och biträdande skolledare

Sarah Holm

Förskollärare

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-06-18

24 Juli 2024