Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustrerad bild. Mamma med sina två barn och barnvagn samt lärare vistas tillsammans i klassrumsmiljö

Lokalförändringar för flera förskolor från hösten 2025

I december 2023 beslutade barn- och ungdomsnämnden att avveckla ett antal förskolelokaler. Sedan dess har lokalöversynen fortsatt och på sammanträdet den 17 april beslutades om avveckling av Rudsdalens och Råtorps förskolor samt fortsatt utredning för att avveckla Solängens förskola.

Lika som tidigare har utgångspunkten varit att sänka hyreskostnader genom att i första hand fylla de nyare och större förskolorna som ägs av Karlstads kommun och avveckla mindre, inhyrda och äldre lokaler med renoveringsbehov. Inom samtliga berörda områden är behovet av platser mindre än förväntat och de finns lediga platser på flera av de andra förskolorna i närheten.

Råtorps förskola

Råtorps förskola är en liten förskola med tre avdelningar som är byggd på 60-talet och slutet av 80-talet. Delar av lokalerna har nyrenoverade ytskikt men storleken och planlösningen gör att den ändå är den minst ändamålsenliga av de tre förskolorna i området. Råtorps förskola avvecklas från hösten 2025 och verksamheten samordnas med i första hand Södra Råtorps förskola som har lediga platser för två hela avdelningar samt Förskolan Gomorronsol.

Rudsdalens förskola

Rudsdalens förskola är en mindre och äldre förskola med tre avdelningar och visst renoveringsbehov. Rudsdalen avvecklas från hösten 2025 och verksamheten samordnas med nya Färjestads förskola som öppnar hösten 2024.

Solängens förskola

Solängens förskola på Våxnäs håller till i hyrda lokaler som är små och mycket dyra. Förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta att utreda en avveckling av Solängen. Slutligt beslut tas senare i år. På Solängen finns i dagsläget kommunens enda avdelning med omsorg på obekväm tid ("nattis") och det är viktigt att de även i fortsättningen får ändamålsenliga lokaler i samma område.

Mer från nämnden

Fullständiga handlingar finns att läsa på karlstad.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad: 2024-04-24

Sidan uppdaterad: 2024-05-02

Hittade du det du sökte på sidan?