Rudsdalens förskola huset

Rudsdalens förskola

Rudsdalens förskola ligger mitt i Ruds bostadsområde, nära till grönområde och natur.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Rud

Rudsdalens förskola flyttar till nya Färjestads förskola hösten 2025

Rudsdalens förskola kommer att avvecklas och hela verksamheten flyttar till Färjestads nya förskola till hösten 2025.

Rudsdalen kommer fortsätta att vara öppen för ansökningar och både befintliga och nya barn är garanterade en plats på Färjestads förskola vid övergången.

Läs mer om bakgrunden till avvecklingen

Läs mer om Färjestads nya förskola

Rudsdalen är en mångkulturell förskola med verksamhet som utgår från barnens intressen och behov. Närheten till de stora grönområdena och naturen ger ditt barn rika tillfällen för spännande och lustfyllda aktiviteter. På vår förskola vill vi ge barnen en bra start i livet genom att stärka flickors och pojkars självkänsla och därigenom få tillit till sin egen förmåga.

Vår förskola har tre avdelningar, Kotten, Tallen och Granen.

Så arbetar vi

Den bärande idén i undervisningen är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Barn är rika, kompetenta och nyfikna. Vår pedagogik förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändringar. Vi förverkligar goda utvecklings- och lärandemiljöer där pedagogisk dokumentation är ett verktyg för lärare och barn. Vi värnar om varandras olikheter och tar tillvara på varandras kunskaper och förmågor. Våra olikheter är en tillgång i vårt uppdrag att skapa likvärdighet och för att tillägna oss nya färdigheter.

Det är viktigt att ditt barn trivs hos oss. På Rudsdalens förskola arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga och respekterade. Detta gör vi på många olika sätt bland annat genom att uppmärksamma barnen på sina kompisar och visa glädje över varandra. Vi arbetar mycket med frågor som rör bemötande, och lär tidigt barnen hur man är en bra kompis.

I vårt arbete kring hållbar utveckling vill vi göra barnen medvetna om och skapa en förståelse för vikten av hälsa och miljö för en hållbar framtid. Arbetet med hållbar utveckling sätter sin prägel på hela verksamheten. Genom att tidigt lära barnen att källsortera och reflektera kring miljöfrågor skapar vi ansvarskännande individer.

Bilder

Rudsdalens förskola pergola
Rudsdalens förskola grönområde
Rudsdalens förskola lekplats
Rudsdalens förskola klätterställning

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt på morgonen.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Mossgatan 225 A
654 67 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Kotten

054 - 540 34 19

Tallen

054 - 540 34 22

Granen

054 - 540 34 21

Köket

054 - 540 34 19

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-02

30 Maj 2024