Omsorg, stöd och avgifter inom äldreomsorg

Kommunen erbjuder dig som är äldre olika typer av stöd, service och omsorg. Här hittar du information om hur du ansöker och kostnader inom äldreomsorgen.

Ansök om omsorg och stöd

För dig med enklare behov av stöd och hjälp i hemmet

Du som är 68 år eller äldre och behöver hjälp i ditt ordinarie boende med en eller flera av nedanstående insatser kan ansöka via e-tjänst:

  • trygghetslarm
  • inköp av dagligvaror
  • hemleverans av mat (matdistribution)
  • städ (inklusive fönsterputs en gång per år)
  • tvätt och klädvård
  • apoteksärenden
  • sophantering

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

För dig med större behov av vård och omsorg

Du som har större behov av vård och omsorg ska först kontakta en biståndsbedömare. Det kan till exempel vara för att ansöka om:

Avgifter inom äldreomsorgen

Högsta månadskostnad, maxtaxa

Högsta månadskostnaden (maxtaxan) är 2 575 kronor.

Det är den högsta summan kommunen kan ta ut för din beslutade vård och omsorg. Kostnader för mat och hyra ingår inte i maxtaxan.

Hemtjänst

Typ av insats

Kronor per månad

Måndag-fredag (klockan 07-16)

1 242 kronor

Måndag-fredag och/eller kvällar, helger, nätter

2 575 kronor

Trygghetstjänst - larm

340 kronor

Ledsagning

0 kronor (avgiftsfritt)

Hälso- och sjukvård*

424 kronor

*Insatser utförda av kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska och stödassistent samt välfärdsteknik.

Vårdboende
Typ av insats

Kostnad

Omvårdnadsavgift

2 575 kronor/månad

Förbrukningsartiklar*

7 kronor/dygn

Heldagskost

153 kronor/dygn

Hälso- och sjukvård**

424 kronor/månad

*Valfri.

**Insatser utförda av kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska och stödassistent samt välfärdsteknik.

Trygghetsboende

Typ av insats

Kostnad

Hjälp i hemmet måndag-fredag (klockan 07-16)

1 242 kronor/månad

Hjälp i hemmet måndag-fredag och/eller
kvällar, nätter, helger

2 575 kronor/månad

Trygghetstjänst (exempelvis trygghetslarm)

340 kronor/månad

Ledsagning

0 kronor (avgiftsfritt)

Hälso- och sjukvård*

389 kronor/månad

Frukost

36 kronor/dygn

Lunch inklusive dryck

82 kronor/dygn

Middag

55 kronor/dygn

*Insatser utförda av kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska och stödassistent samt välfärdsteknik.

Frukost, lunch och middag debiteras på separat faktura och baseras på antalet måltider.

Dagverksamhet

Typ av insats

Kostnad

Matkostnad heldag

117 kronor/gång

Matkostnad halvdag

36 kronor/gång

Debiteras på separat faktura

Läkemedelsnära livsmedel - vuxen

Typ av insats

Kostnad

Näringsdryck som tillskott

1 107 kronor/månad

Sondnäring som enda näringskälla

94 kronor/dygn

Berikningspulver för vuxen

165 kronor/månad

Läkemedelsnära livsmedel - barn

Typ av insats

Kostnad

Näringsdryck som tillskott

775 kronor/månad

Sondnäring som enda näringskälla

65 kronor/dygn

Berikningspulver för barn

115 kronor/månad

Serviceinsatser

Typ av insats

Kostnad

Inköp

60 kronor/gång

Matdistribution (minsta beställning är 3 per vecka)

72 kronor/lunch

Apoteksärenden

60 kronor/gång

Sophämtning 1 gång per vecka

242 kronor/månad

Hör av dig till Kontaktcenter via e-post karlstadskommun@karlstad.se eller på telefon 054-540 00 00 så skickar de årets avgiftsbroschyr hem till dig.

Vanliga frågor om äldreomsorg och avgifter

Vad kostar min äldreomsorg?

Avgifterna beror på dina insatsers omfattning och din inkomst. Vård- och omsorgsförvaltningen gör individuella beräkningar utifrån dina ekonomiska förutsättningar samt statliga och kommunala regler.

Inkomstförfrågan

För att kommunen ska kunna ta ut rätt avgift för dina insatser behöver du berätta om din ekonomi i en inkomstförfrågan. Om du inte skickar in uppgifterna om din ekonomi betalar du automatiskt maxtaxan.

Kontakt

Hör av dig till Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 för att få veta dina kostnader.

Varje person tillgodoses ett förbehållsbelopp för sina levnadsomkostnader och
sina boendekostnader. Förbehållsbeloppet ska täcka utgifter för personliga behov och normala levnadsomkostnader.

Förbehållsbeloppet består av boendekostnaden och ett minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, media, hemförsäkring, hälso- och sjukvård inom Region Värmland, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel och utgår från en generell norm.

Minimibeloppet är:

Ensamstående 7 062 kr/mån

Makar/sambos 5 762 kr/mån

Du betalar din avgift via faktura eller e-faktura. Dina kostnader debiteras i efterskott och betalningstiden är 30 dagar.

Ansök om autogiro Länk till annan webbplats.

Om du är pensionär och har låg pension kan du ha rätt till bostadstillägg. För att få veta om du bör ansöka om bostadstillägg kan du göra en beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan även ringa Pensionsmyndighetens kundservice på 0771-776 776 så hjälper de dig att göra en beräkning.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. För att överklaga ett beslut fyller du i blanketten för överklagan biståndsbeslut och skickar den till oss.

Taggar för sidan

Äldre

Sidan uppdaterad: 2024-02-27

21 Juli 2024