Hagaborgsskolan byggnaden

Hagaborgsskolan

Hagaborgsskolan är en lågstadieskola vilket innebär att vi har elever i förskoleklass samt årskurs 1–3. På skolan finns cirka 215 elever. Skolan ligger i ett område med goda möjligheter till uteaktiviteter och närhet till parker.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

Områden

Hagaborg/Norrstrand

Vi är en modern skola i centrala Karlstad. Vår skola är en miljöbyggnad med solceller på taket och stora fönster med bra ljusinsläpp. Lokalerna har god akustik och ljuddämpning för ökad trivsel och studiero. Vårt fokus är att alltid ha eleven i centrum, att alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt. Vi står för ett relationellt perspektiv där vi lägger stort fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla våra elever.

Vi använder oss av ASL-modellen ”Att skriva sig till läsning” i vår undervisning. En modell som vi hoppas ska leda till ökad likvärdighet mellan könen samt ökad motivation till skrivande och läsning.

På Hagaborgsskolan är också elevernas raster en viktig del av skoldagen och vi tycker det är viktigt att erbjuda olika planerade aktiviteter och lekar så alla elever ska hitta något roligt att göra på rasten.

Vår värdegrund

Vi har stort fokus på att främst arbeta främjande och förebyggande när det gäller elevhälsoarbetet. Vi arbetar efter hypotesen: om du mår bra, lär du bra och då mår du bättre! Vi jobbar för att skolans vuxna och elever ska ha förutsättningar att skapa tillitsfulla relationer då vi är övertygande om att goda relationer är grunden för att våra elever ska lyckas i skolan. Det är därför viktigt för oss att lyssna in våra elever. Vi har inställningen att alla elever gör rätt om de kan och att det är viktigt för oss att det går bra för alla våra elever. Vi sammanfattar detta i ”Tillsammans når vi längre”.

Fritidshem

Det finns fyra fritidshem på Hagaborgsskolan. Vävaren tar emot elever från förskoleklass. När man börjar klass 1 går man över till Korgmakarens, Snickarens eller Svarvarens fritidshem. Fritidshemmens namn har sitt ursprung i kvartersnamnen runt skolan. Fritidshemmen är integrerade i skolan och skolans verksamhet. Det innebär att eleverna har fritidsverksamhet i samma lokaler som de har undervisning i och att fritidspersonalen finns med eleverna både under skoltid och på fritidstid.

Bilder

Hagaborgsskolan basket
Hagaborgsskolan skolgården
Hagaborgsskolan klätterställning
Hagaborgsskolan vattenlek
Hagaborgsskolan rutschkana
Hagaborgsskolan spelplan

Sociala medier

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

19 Juni 2024