Kroppkärrsskolan

Kroppkärrsskolan

På Kroppkärrsskolan går cirka 430 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i ett bostadsområde på Norra Kroppkärr med goda möjligheter till uteaktiviteter och närhet till grönområden och Kroppkärrs IP.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Kroppkärr

För oss är det viktigt att du som elev trivs i skolan och känner att du kan vara med och påverka din tillvaro i skolan. Genom klassråd, elevråd och matråd får du möjlighet till inflytande. Delaktighet skapas genom att du känner att din åsikt är viktig och att du blir lyssnad till. Att du som elev ska känna dig trygg på vår skola är självklart och trygghet skapar vi genom tillitsfulla relationer mellan elever och vuxna.

Vi har tillgängliga lärmiljöer med genomtänkt inredning och gott om hjälpmedel, såväl digitala som analoga i våra klassrum. Ett tydligt och omtänksamt ledarskap i klassrummet är viktigt för att varje elev ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Rasten är en viktig del i skoldagen. Vi anordnar rastaktiviteter och har många vuxna ute. Vår fina skolgårdmiljö erbjuder många möjligheter.

Vår värdegrund

På Kroppkärrsskolan arbetar vi för att elever och vårdnadshavare alltid ska få ett gott och professionellt bemötande och att elever ska utvecklas väl både inom det sociala och det intellektuella området. Vår målsättning är att alla elever ska utifrån sina förutsättningar lära dig så mycket som möjligt i skolan.

Fritidshem

På skolan finns fem fritidshem. Ett för varje årskurs, från förskoleklass till årskurs 3 och ett för elever i årskurs 4–6. De heter Junibacken, Enebacken, Solbacken, Tallbacken och Höjdbacken och är integrerade i skolans verksamhet. Det innebär att eleverna får undervisning i såväl skola som fritidshem i samma lokaler.

Bilder

Kroppkärrsskolan fotbollsplan
Kroppkärrsskolan klätterställning
Kroppkärrsskolan klätterställning
Kroppkärrsskolan klätterstälning
Kroppkärrsskolan basketkorg

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-02-27

20 Maj 2024