Nyeds skola byggnad

Nyeds skola

På Nyeds skola går cirka 330 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Skolan ligger mitt i Molkom i en naturskön omgivning. I direkt anslutning till huset finns fritidsgård, folkbibliotek och två fullskaliga idrottshallar.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

7-9

Områden

Molkom

För att ge våra elever största möjliga personliga förutsättningar för det livslånga lärandet, lägger vi stor vikt vid en trygg och professionell utbildningsmiljö. Vi strävar efter att vara en skola i tiden, att ha ett digitaliserat arbetssätt, att arbeta för en inkluderande, tillgänglig och likvärdig skola. Vi lägger fokus på yngre elevers läs- och skrivinlärning och de äldre elevernas språkutveckling i alla ämnen. Lärare och övrig personal är därför indelade i arbetslag som samarbetar utefter behov och uppdrag.

Vår värdegrund

Vår strävan är att våra elever ska nå höga resultat som ger goda förutsättningar för vidare studier, ett gott liv och hopp om en meningsfull framtid. Vi ser olikheter som tillgångar och bygger skolans verksamhet utifrån vår framtagna värdegrundsvision: Hurra vi är olika!

Fritidshem

Vi har tre fritidsavdelningar; Kvarnen, Milan och Smedjan. Fritidsverksamheten är en naturlig förlängning av elevernas skoldag och erbjuder meningsfulla aktiviteter och vila både före och efter skoldagens slut.

Bilder

Nyeds skola sportplan
Nyeds skola gungor
Nyeds skola klätterställning
Nyeds skola plan
Nyeds skola klättring
Nyeds skola väg

Sociala medier

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

15 Juli 2024