Väse skola byggnad

Väse skola

Vi är en liten skola med cirka 140 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt ett fritidshem. Skolan ligger centralt i Väse, intill Väse IP och skogen. Det finns flera grönområden och andra ytor som ger goda möjligheter till varierade uteaktiviteter.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Väse

Vår skola är en skola för var och en. Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever! Vi arbetar för att skapa tillgängliga lärmiljöer där eleven får ledning, stimulans och stöd för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Undervisningen har en tydlig förankring i skolans styrdokument och vi arbetar målinriktat för en trygg skolmiljö präglad av arbetsro.

Fördelen med att vara en liten skola är att alla elever blir sedda av oss vuxna. Vi har hög trivsel och baserar vårt arbete på tillitsfulla relationer.

På vår restaurang där vi lagar maten på plats serveras varje dag en salladsbuffé och mat som i stor utsträckning har lagats från grunden. Delar av salladsbuffén hämtar vi från vårt odlingsskåp.

Vår värdegrund

Trygghet, trivsel och allas lika värde är något som beskriver vårt samlade värdegrundsarbete Väseandan som genomsyrar den dagliga verksamheten.

Fritidshem

De barn som behöver tillsyn före och efter skolans slut har möjlighet att vara på vårt fritidshem. Fritidspedagogerna gör viss del av sin arbetstid som extra pedagoger i skolundervisningen.

Bilder

Väse skola rutschkana
Väse skola gungor
Väse skola klätterställning
Väse skola gungbräde

Sociala medier

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2023-08-18

1 Oktober 2023