Mariebergsskolan entre

Mariebergsskolan

Mariebergsskolan är en högstadieskola med cirka 420 elever i årskurserna 7 till 9 fördelade på 15 klasser. Skolans geografiska läge med både närhet till kulturinstitutioner och näringslivet i centrum samt Jakobsbergs- och Mariebergsskogen ger möjlighet till både intellektuella och fysiska aktiviteter.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

7-9

Områden

Marieberg/Sommarro

Mariebergsskolan är en skola för alla. Skolans elevunderlag representerar ett tvärsnitt av vårt samhälle och på skolan arbetar ungefär 45 personal. Det är en skola att vara stolt över med hög trivsel bland elever och personal. Vi arbetar aktivt med elevers hälsa där vi har som mål att uppmuntra till sundare levnadsvanor, skapa en vi-känsla och få friskare och gladare elever!

Hälsoprofil

Till hösten 2023 kommer skolan att vidareutveckla sin hälsoprofil. Vi kommer att fokusera arbetet på den mentala och fysiska hälsan. Trygghetsteam, Närvaroteam och Hälsoråd kommer att skapas. I detta utvecklingsarbete kommer vi anställa en Hälsoteamledare och tre Heltidsmentorer, som kommer få en viktig roll i detta arbete. Hälsoprofilen kommer genomsyra alla ämnen genom våra engagerade lärare. Skolan kommer även erbjuda rörelseaktiviteter på rasterna. I det hälsofrämjande arbetet har skolan nära samarbete med kostenheten. Hösten 2023 kommer en av Sveriges finaste skollunchrestauranger invigas. Kostenheten kommer att erbjuda eleverna en energibuffé under för- och eftermiddag, vilket är ett sätt att hjälpa eleverna att må och prestera bättre.

Vår värdegrund

Värdegrundsfrågorna är alltid i fokus på vår skola. Det bidrar till trygghet och trivsel för våra elever, vilket ger dem möjlighet att lägga stor energi på studierna. För oss är det viktigt att arbeta främjande och förebyggande, för att gynna våra elevers hälsa och lärande.

Mariebergsskolan basket
Mariebergsskolan skolgård
Mariebergsskolan ingång
Mariebergsskolan sittplatser

Sociala medier

Utbyggnad av skolan

Under hösten 2023 var utbyggnaden av Mariebergsskolan klar.

Skolan har fått fem nya klassrum med tillhörande grupprum, en ny matsal som är utformad som en restaurang och nya och större uppehållsytor. Skolan har också fått en ny hemkunskapssal, en musiksal och arbetsrum för pedagoger samt förbättrad utemiljö med trevliga och större hängytor för eleverna.

Skiss över hur Mariebergsskolan kommer att se ut när utbyggnationen är klar.
Mariebergsskolan växer och utökar sin kapacitet. Bild: Sweco

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

25 Juli 2024