Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Parkeringsplats full med bilar

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Ingen höjning av parkeringstaxor under 2024

Det blir ingen höjning av parkeringstaxor för kvartersparkeringarna som Karlstads Parkering har ansvar för. Det beslutade bolagets styrelse nyligen. Parkeringstaxorna justerades i början av 2023 med målsättningen att bland annat öka antalet tillgängliga parkeringsplatser i centrala delar av Karlstad, en målsättning man nu ansett sig ha nått för närvarande.

- Det är genom parkeringstaxorna som vi kan styra mot ett ökat hållbart resande och fler tillgängliga parkeringsplatser centralt. Efter justeringen vi gjorde i början av året ser vi att vi kommit närmare målet och tycker därför inte det krävs några ytterligare justeringar som vi ser just nu inför 2024, säger Jonas Orgum (C), ordförande Karlstads Parkerings.

Rätt parkeringstaxa – flera fördelar

Karlstads Parkering gör årligen en översyn av parkeringstaxorna eftersom parkeringssystemet är en viktig del i att skapa och bevara en attraktiv stad. Bolaget ska arbeta för en hållbar utveckling och bedriva sin verksamhet på affärsmässig grund samtidigt som taxorna ska upplevas rättvisa för den som parkerar. Genom att ha rätt parkeringstaxa kan parkeringsbeläggningen också styras så att det finns lediga platser för den som behöver parkera mer centralt en kortare stund medan arbetspendlare kan hitta platser med lägre taxa utanför stadskärnan.

- Det är glädjande att inte behöva höja taxorna i en tid då det mesta blir dyrare. Vi vet att många tycker att det är dyrt att parkera men det finns flera orsaker till att vi behöver ha de taxor vi har. Parkeringsavgiften används, förutom att få täckning för bolagets kostnader, också för att ”ordna” trafiken, påverka beteenden och att reglera beläggningsgrader. Det är också därför vi har regelbunden och noggrann uppföljning av bland annat beläggningsgraden på våra parkeringsplatser för att veta hur de används, säger Susanne Edsgård, vd Karlstad Parkerings.

Karlstad parkerings har ansvaret för flera så kallade kvartersmarksparkeringar. Exempel på sådana parkeringar är Bilan, Gamla Badhuset och Gripengaraget.

Sidan publicerad: 2023-11-23

Sidan uppdaterad: 2024-03-20

Hittade du det du sökte på sidan?

Taggar för sidan

parkering