Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fakturor

Vi arbetar aktivt med att effektivisera vår hantering av fakturor genom att ta emot fler elektroniska fakturor. Det är bra för både miljön och ekonomin.

Lagkrav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska leverantörer till Karlstads Parkering skicka e-faktura. I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att alla köp oavsett värde, som görs till följd av lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller lagen om upphandling av koncessioner ska faktureras med e-faktura.

Inköp som görs av oss, Karlstads Parkering, ska därför faktureras med en e-faktura. Om inköpet görs som ett avrop från avtal som tecknades före 1 april 2019 och där inga krav ställts på e-faktura i upphandlingen, så omfattas det inte av lagkravet, men vår önskan är ändå att du sänder en e-faktura.

Fakturor som innehåller sekretessbelagd information omfattas inte av lagkravet. Observera att faktura via e-post, oavsett format, inte är en e-faktura.

Anslut till e-faktura

Fakturaformat som Karlstads Parkering kan ta emot är både Svefaktura och PEPPOL. Du kan sända fakturor till oss via vår tjänsteleverantör Inexchange AB. Vi har inga krav på testfakturor eller egna kommunikationsavtal, därför är det lätt för er att göra en anslutningsförfrågan mot oss. Karlstads kommun kan även ta emot fakturor via nätverket PEPPOL.

Karlstads Parkerings AB PEPPOL-ID 0007:5561139295
Karlstads Parkerings AB GLN: 7365561139297

Har du frågor om anslutning mot oss, vänligen kontakta supporten på Inexchange via mejlen support@inexchange.se

Skicka e-faktura via vår fakturaportal

För de leverantörer som inte har möjlighet att skicka e-fakturor har vi en fakturaportal hos Inexchange AB, där man kan registrera e-fakturor. Det är enkelt att komma igång och är en lämplig lösning för dig som skickar ett fåtal fakturor. Även med denna metod uppfyller du lagkravet om elektronisk faktura till oss eftersom fakturan då blir en e-faktura i rätt format. Du kan skicka upp till hundra e-fakturor gratis på detta vis. Första gången du ska skicka en faktura behöver du registrera dig.

Pappersfakturor

Du kommer under en tid framöver även att kunna skicka pappersfakturor till oss.

Fakturaadress för pappersfakturor:
Karlstads Parkerings AB
Box 5072
650 05 Karlstad

Krav på innehåll i faktura

Det är viktigt att alla fakturor som skickas till Karlstads kommun innehåller nedanstående uppgifter. Om någon av uppgifterna saknas kommer vi eventuellt att returnera fakturan för komplettering innan vi kan betala.

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Vilken vara eller tjänst som fakturan avser
  • Förfallodatum eller betalningsvillkor
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer, VATnummer eller F-skattsedel
  • Bankgiro, PlusGiro, eller bankkonto till vilket betalning ska ske
  • Beställarens referenskod

Obs! Våra referenskoder har alltid sex positioner, inga mellanslag. Fyra bokstäver med versaler och två siffror AAAAxx.

Organisationsnummer: 556113-9295
Bankgiro: 714-6061

Sidan uppdaterad: 2024-03-20

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida