Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vård och omsorg – Undersköterska

Här kan du läsa om utbildningen vård och omsorg – undersköterska som en yrkesutbildning. Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service.

Längd
Ca 77 veckor

Poäng
Totalt 1500

Studieform
Klassrum eller flex

Omfattning
Heltidsstudier

Om utbildningen

Arbetet som undersköterska handlar om att hjälpa och motivera vård- och omsorgstagare att leva ett så självständigt liv som möjligt. Under utbildningen studerar du människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Utbildningen tränar dig i att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Du får lära dig att utföra medicintekniska, administrativa och sociala arbetsuppgifter. Du lär dig också att planera, genomföra och dokumentera ditt arbete.

Under utbildningen har du arbetsplatsförlagt lärande (APL) på till exempel äldreboenden eller inom hemtjänsten. APL-platsen kan vara på olika ställen i Karlstads kommun och transport via cykel kan förekomma. Ibland kan du ha APL på kvällar och helger.

Utbildningsform

En yrkesutbildning består av både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på en arbetsplats, där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Det ingår även praktiskt lärande i undervisningen men minst 15% är ute på en arbetsplats.

Under din APL får du möjlighet att testa och utveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet under din praktik anpassas till din individuella utbildningsplan och företagets inriktning samt behovet av kompetens.

Efter utbildning

Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer med funktionsvariation.

En certifierad utbildning

Den här utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen säkerställer att du får de kunskaper som arbetsgivarna i branschen efterfrågar.

Logotyp Vård- och omsorgscollege

Förkunskaper

  • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) och matematik på grundskolenivå.
  • Har du kurser som kan tillgodoräknas kommer detta att påverka din studietakt.

Ansökan

Ansökan stängde 15 april.

Utbildningen startar i augusti, vecka 33.

Kurser i utbildningen

KurserPoäng
Anatomi och fysiologi 150
Anatomi och fysiologi 250
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2100
Gerontologi och geriatrik100
Hälso- och sjukvård 1100
Hälso- och sjukvård 2100
Introduktion40
Omvårdnad 1100
Omvårdnad 2100
Psykologi 150
Psykiatri 1100
Psykiatri 2100
Social omsorg 1100
Social omsorg 2100
Vård- och omsorg (specialisering) eller komvuxarbete100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Samhällskunskap 1a150
Totalt1540

Frågor?

Kerstin Larsson

Svenska som andraspråk

Sophie Rudström-Stenbäck

Lärare

Victoria Norberg

Yrkeslärare

Sidan uppdaterad: 2024-06-03

Hittade du det du sökte på sidan?