Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Kvinna och man vid dator i arbetsmiljö.

Kompetenscentrum inom samhällsskydd och säkerhet

Karlstadsregionen har en lång erfarenhet av myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet.

Flera myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sin största arbetsplats i Karlstad med 450 medarbetare.

Här finns också Plikt- och prövningsverket och Försvarshögskolan vars ledarskapscentrum bedriver forskning och utbildningar inom ledarskap under påfrestande förhållanden. Även högaktuella Myndigheten för psykologiskt försvar hittas i Karlstad.

Försvarar yttrandefriheten

Catrin Huss, analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar berättar om myndighetens högaktuella arbete.

Forskning och utbildning

Även Karlstads universitet har, med forskningscentrum och relaterade magister-, master och forskarutbildningar, en tydlig profilering inom klimatsäkerhet och riskhantering. Här finns också ledande forskning inom cybersäkerhet.

Centrum för klimat och säkerhet forskar om risker som hör samman med extremt väder - exempelvis skyfall, översvämningar och stormar. Samhällets sårbarhet och samhällets förmåga att hantera riskerna ligger i fokus.

Centrum för personsäkerhet forskar bland annat om risker i arbetsmiljö, brandsäkerhet, patientsäkerhet, trafiksäkerhet, barnsäkerhet, äldresäkerhet samt vålds- och suicidprevention.

Sidan publicerad: 2023-05-11

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?