Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flicka och kvinna läser bok tillsammans.

Skola och utbildning

I Karlstadsregionen finns förskola och skola som inspirerar till nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära. Det byggs dessutom massor av nya moderna skolor och förskolor i hela regionen.

I våra förskolor, skolor och hos olika utbildare inom vuxenutbildningen har alla barn, elever och studenter en naturlig plats med stora möjligheter att utvecklas så långt som möjligt.

Lärarbehörigheten är hög, 91,5 procent av lärarna har en pedagogisk högskoleexamen i Karlstad.

Flera nya skolor har byggts och invigts det senaste åren och nu byggs exempelvis nya skolor på Orrholmen och Stockfallet i Karlstad som knyter ihop staden med mer lantliga Edsgatan.

Trygg och lärorik förskola

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och utgår från barnets behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I Karlstad finns runt 80 kommunala och fristående förskolor och familjedaghem. Ditt barn är garanterad en plats i en kommunal verksamhet inom fyra månader från ködatumet, och du kan i mån av plats välja vart ditt barn ska gå.


Grundskola för alla elevers behov

För att våra elever ska utvecklas till modiga, empatiska och demokratiska medborgare där alla vägar mot framtiden är öppna, fokuserar vi på det som gör skillnad i lärandet. Med stort hjärta skapar vi magi i klassrummen.

I Karlstad finns drygt 30 kommunala och fristående grundskolor och flera erbjuder undervisning inom anpassad grundskola (grundsärskola). Alla barn har en garantiskola,
alltså en kommunal skola som hör till området där barnet är folkbokfört.

Våra gymnasieskolor ger valmöjligheter

Det finns ett brett utbud av gymnasieutbildningar i Karlstadsregionen - både kommunala och fristående skolor. Oavsett om du vill fortsätta studera efter gymnasiet eller gå direkt ut i jobb finns det en utbildning som passar dig.

Här hittar du exempelvis Sundsta-Älvkullegymnasiet - en av Sveriges största och modernaste gymnasieskolor och Nobelgymnasiet - Värmlands största skola för yrkesutbildning.

Forshaga Akademin är ett ledande kunskapscentrum inom den naturbaserade upplevelsenäringen, och utbildar dig som vill jobba med äventyrsturism, sportfiske, jakt- och viltvård och hundsport.

Ungdomar får instruktioner av lärare vid kajak.

Vuxenutbildning - för lärande hela livet

I Karlstadsregionen finns det möjlighet att lära hela livet. Här finns Karlstads universitet,
folkhögskola, yrkeshögskolan Karlstads teknikcenter och kommunal vuxenutbildning.

Sidan publicerad: 2023-05-24

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?