Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Karlstadsborna namngav våra nya arenor

Under våren 2022 fick Karlstadsborna möjlighet att skicka in egna namnförslag till Karlstads kommuns nya inomhus- och utomhusarenor. Intresset var stort och över 500 personer skickade in sina namnförslag.

Barn springer mot invigningsband med texten Eva Lisa Holtz Arena.
Invigning av Eva Lisa Holtz Arena.

Så gick tävlingen till

Under tre veckor fick Karlstadsborna skicka in sina namnförslag till de nya arenorna. Kriterierna för namnförslagen var att de skulle ha en tydlig koppling till Karlstads kommuns varumärke och bidra till att Karlstad uppfattas som en varm, välkomnande och attraktiv plats. Och många tog chansen att vara med och ge sitt bidrag – 559 personer lämnade in namnförslag på den ena eller båda arenorna.

Motiveringar till namnen på arenorna och området

De varumärkesundersökningar som görs regelbundet visar att Karlstad är starkt förknippat med solen, den starka kopplingen är unik för Karlstad och bidrar till mycket positiva associationer med platsen.

Eva Lisa Holtz Arena

Inomhusarenan fick namnet Eva Lisa Holtz Arena, efter vår glada, gästfria och driftiga värdshusvärdinna Sola i Karlstad som levde på 1700-talet och som i högsta grad bidragit till berättelsen om Karlstad. Driftigheten, värmen och gästfriheten är värden vi tagit med oss när vi utvecklar dagens Karlstad.

Sola Arena

Utomhusarenan fick namnet Sola Arena som syftar till Karlstads starka koppling till solen. Inte minst via vår symbol som är ritad av Lasse Sandberg. Han flyttade från stressiga Stockholm på 50-talet och tyckte Karlstadsborna hade ”Sol i sinnet” och började därför rita glada solar, en av dessa glada solar är sedan 1989 vår logotyp.

Solstadens sportcenter

Hela området fick namnet Solstadens sportcenter för att förstärka temat solen, att allt ska hänga ihop och sammantaget bidra till att stärka varumärket.

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida