Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

TE4 Produktionsteknik - produktion och automation

TE4 Produktionsteknik-produktion och automation är för dig som vill arbeta med automation, produktionsledning och utveckling inom tillverkningsindustrin. Här utvecklar du kunskaper och färdigheter inom automationsteknik, industriell bearbetning och produktionsplanering.

Utbildningen passar dig som

 • har examen från Teknikprogrammet inriktning produktionsteknik eller motsvarande förkunskaper
 • gillar att varva praktik och teori
 • har ett intresse för automation och produktion
 • vill arbeta med problemlösning.

Studieform:
Platsbunden

Längd:
1 år

Studietakt:
Heltid

Praktik:
10 veckor

Start:
Augusti 2023

Ansökningsstatus:
Öppen för sen ansökan

Yrkesroller efter examen

 • automationstekniker
 • kvalitetstekniker
 • maskinoperatör
 • produktionstekniker
 • robottekniker
 • teknisk säljare

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs det att du har en examen från Teknikprogrammet inriktning produktionsteknik eller motsvarande förkunskaper.

Du kan söka utbildningen fram till och med det år du fyller 22.

Platser

Vi tar emot 15 studerande på utbildningen.


Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i tio veckor under det som kallas för Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Kunskaper efter utbildningen

 • automationsteknik
 • certifikat ”heta arbeten”
 • industriell bearbetning
 • kvalitetsteknik
 • produktionsplanering
 • produktionsteknik
 • robotteknik
 • truckkort

Kursplan

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Industriell automationsteknik

100

Materialteknik

100

Praktisk ellära

100

Produktionsfilosofi 1

100

Industriell robotteknik

100

Teknik – specialisering

100

Gymnasieingenjören i praktiken

200

Examensarbete

100

APL

10 veckor


Samarbete med näringslivet

Utbildningen är en certifierad och kvalitetssäkrad Teknikcollege-utbildning. Det innebär att utbildningen sker i nära samarbete med regionens teknikföretag som är med och påverkar utbildningens innehåll i ett programråd. Det leder till att du som studerande får rätt kunskaper och färdigheter inför framtida yrkesliv.

Företag med representanter i programrådet

 • Afry
 • Aston Harald
 • Billerud
 • Dana Nordiska Kardan
 • Goodtech Solutions
 • RUAG (Norma)
 • RZ Zampart
 • Stora Enso
 • Thermia
 • Uddeholm
 • Volvo CE

Kontakt

Hör av dig till vår utbildningsansvarige om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Patrik Hardin

Lärare gymnasiet yrkesämnen

Utbildningsansvarig

Sidan uppdaterad: 2024-02-05

Hittade du det du sökte på sidan?