Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gymnasiala kurser

Som vuxen kan du läsa teoretiska kurser på gymnasial nivå som motsvarar gymnasiet. Du kan läsa för att få ut slutbetyg eller examensbevis och för att få behörighet till högskolan, universitet eller yrkeshögskola.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar gällande våra gymnasiala kurser eller om Tingvalla i allmänhet är du varmt välkommen att kontakta oss. På knappen nedanför hittar du kontaktuppgifter.

Besöksadress

Gymnasiala kurser på Tingvalla vuxenutbildningen

Tingvallagatan 6 (Gamla Läroverket), 652 24 Karlstad

Ansök till Tingvalla vuxenutbildningen

Du ansöker till Tingvalla vuxenutbildningen genom en webbansökan hos vuxenutbildningen i Karlstad. Tänk på att vara så tydlig som möjlig när du fyller i syfte och mål med dina studier.

Så studerar du

Tingvalla vuxenutbildning erbjuder ett brett utbud av gymnasiala kurser inom de naturvetenskapliga ämnena. Kurserna inom den gymnasiala vuxenutbildningen motsvarar ämnen och kurser i de nationella programmen i gymnasieskolan. Information om studieform och studieupplägg hittar du under varje enskild kurs. Du studerar med hjälp av lärplattformen Itslearning och du får tillgång till lärplattformen vid kursstart. Du som studerande får själv bekosta kurslitteratur och material. På Tingvalla vuxenutbildning finns anslagstavlor för köp och sälj av begagnad kurslitteratur. Se aktuellt utbud av kurslitteratur för Tingvalla vuxenutbildning.

 • Dina förkunskaper avgör vad och på vilken nivå du ska studera.
 • Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats sker ett urval.
 • Första uppstartstillfället är alltid obligatoriskt och du får information om din kursstart av din lärare innan kursstart.
 • Heltidsstudier beräknas ta cirka 40 timmar per vecka oavsett studiesätt.
 • Som studerande på Tingvalla vuxenutbildning har du tillgång till handledning och stöd i dina studier.

Vill ha hjälp med att planera dina studier?

Vuxenutbildningen i Karlstad erbjuder studie- och yrkesvägledning till vuxna som är folkbokförda i Karlstads kommun. Läs mer om hur kommer i kontakt med studie- och yrkesvägledningen för vuxenutbildningen i Karlstad.

Gymnasiala kurser hos Tingvalla vuxenutbildning

Här kan du se aktuellt utbud av gymnasiala kurser hos Tingvalla vuxenutbildning. Under vardera rubrik hittar du specifik information och vad som gäller för kursen.

Kurskod: BIOBIO01
Poäng: 100

Studieform och längd:

 • Flex och distans (10 veckor)

Information om kursen

Kursen Biologi 1 ger dig möjligheten att lära dig mer om ekologi, hållbar utveckling, genetik och evolutionens mekanismer. Du kommer få använda laborativ utrustning och göra fältundersökningar.

Tänk på att

 • I kursen ingår obligatoriska moment som kräver närvaro på plats i skolan (fredag förmiddag), tre laborationstillfällen och ett kursprov.
 • Möjlighet till handledning med undervisande lärare varje fredag förmiddag.
 • Möjlighet att boka digital handledning och teamslektion på måndagar och torsdagar.

Kurskod: BIOBIO02
Poäng: 100

Studieform och längd:

 • Klassrum och flex (10 veckor)

Information om kursen

Kursen Biologi 2 handlar om hormon- och nervsystemets reglering, immunsystemet, hälsa och sjukdom, samt användning av laborativ utrustning vid undersökningar.

Tänk på att

 • I kursen ingår obligatoriska moment; tre laborationer och ett prov. Dessa fyra obligatoriska tillfällen är på torsdagsförmiddagar, på Tingvallagymnasiet i sal GL317.
 • Kursen går på distans och flex, det innebär mycket eget ansvar. Till din hjälp kommer du ha inspelade föreläsningar som du själv kan välja när du ser.
 • Varje vecka erbjuds handledning onsdag eftermiddagar.

Kurskod: FYSFYS01a
Poäng: 150

Studieform och längd:

 • Klassrum, flex och distans (20 veckor)
 • Distans (10 veckor)

Kursen finns att söka på både 10 och 20 veckor men med olika val av studieformer.

Information om kursen

Kursen Fysik 1a handlar bland annat om rörelse och krafter, energi och energiresurser, strålning inom medicin och teknik samt klimat- och väderprognoser.

Tänk på att

Klassrum och flex

 • Fyra lektioner 1,5 timme vardera i veckan. Du som läser flex erbjuds också komma till dessa tillfällen. Det finns också ett handledningstillfälle i veckan.
 • Fyra prov under kursens gång.
 • I kursen ingår obligatoriska laborationer. Laborationerna görs när de passar in i planeringen (efter hand). Flexelever (och även distanselever) kan få göra dem vid dessa tillfällen också.
 • Det finns också möjlighet till handledning under kursen med ett handledningstillfälle i veckan.

Distans

 • Via studieformen distans läser du självständigt men kan få handledning och/eller mejl kontakt med lärare vid behov. I lärplattformen finns mycket hjälp att få såsom läsanvisningar, exempelprov, med mera.
 • Du som läser distans kan få göra ett prov vid ca halva kursen och ett prov i slutet av kursen. Alternativt ett prov vid kursens slut.
 • Laborationerna ingår i kursen vid tre tillfällen (totalt 6-8 inlämningslaborationer).

Kurskod: FYSFYS02
Poäng: 100

Studieform och längd:

 • Klassrum, flex och distans (20veckor)
 • Distans (10 veckor)

Information om kursen

Kursen Fysik 2 är en fördjupningskurs i ämnet fysik och kursens innehåll är: rörelse och krafter – bland annat tvådimensionell rörelse i gravitationsfält och elektriska fält, centralrörelse, vridmoment och simulering av tvådimensionell rörelse med hjälp av enkla numeriska metoder.

Tänk på att

Klassrum och flex

 • Fyra lektioner 1,5 timme vardera i veckan. Du som läser flex erbjuds också komma till dessa tillfällen. Det finns också ett handledningstillfälle i veckan.
 • Klassrum och flex skriver fyra prov under kursens gång.
 • I kursen ingår obligatoriska laborationer, laborationerna görs när de passar in i planeringen (efter hand). Flexelever (och även distanselever) kan få göra dem vid dessa tillfällen också.
 • Det finns också möjlighet till handledning under kursen med ett handledningstillfälle i veckan.

Distans

 • Via studieformen distans läser du självständigt men kan få handledning och/eller mejlkontakt med lärare vid behov. I lärplattformen finns mycket hjälp att få såsom läsanvisningar, exempelprov, med mera.
 • Du som läser distans kan få göra ett prov vid ca halva kursen och ett prov i slutet av kursen. Alternativt ett prov vid kursens slut.
 • Laborationerna ingår i kursen vid 3 tillfällen (totalt 6-8 inlämningslaborationer).

Kurskod: KEMKEM01
Poäng: 100

Studieform och längd:

 • Klassrum, flex och distans (20veckor)
 • Distans och flex (10 veckor)

Information om kursen

Kursen Kemi 1 är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.

Tänk på att

Distans, flex och klassrum (20 veckor)

 • I kursen ingår obligatoriska moment som kräver närvaro på plats i skolan,
  3 laborationstillfällen, 1 kursprov och 3 st delprov på plats.
 • Möjlighet till lärarledda lektioner tisdag, onsdag, fredag.
 • För distans och flex elever finns möjlighet att delta i delprov (kräver närvaro på plats) men kursprov på plats är obligatoriskt.

Distans och flex (10 veckor)

 • Obligatoriska moment som kräver närvaro på plats i skolan (tisdag eftermiddag), 3 laborationstillfällen och 1 kursprov
 • Möjlighet till stöd och hjälp på handledningstid med undervisande lärare. Varje onsdag eftermiddag och vissa tisdagar.
 • Möjlighet att boka digital handledning och teamslektion på måndagar och torsdagar.

Kurskod: KEMKEM02
Poäng: 100

Studieform och längd:

 • Flex och distans (10 veckor)

Information om kursen

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. I Kemi 2 lär du dig om reaktioners hastighet och kemiska jämvikter. Du får också utforska organiska kemins ämnesklasser och studera olika biokemiska processer.

Tänk på att

 • Obligatoriska moment som kräver närvaro på plats i skolan (tisdag em), 3 laborationstillfällen och 1 kursprov.
 • Möjlighet till stöd och hjälp på handledningstid. Varje onsdag em och vissa tisdagar.
 • Möjlighet att boka digital handledning och teamslektion på måndagar och torsdagar.

Kurskod: MATMAT01b
Poäng: 100

Studieform och längd:

 • Klassrum, flex och distans (20 veckor)
 • Distans (10 veckor)

Information om kursen

Kursen Matematik 1b ger dig kunskaper om: aritmetik och algebra, uttryck och ekvationer, potenser och formler, funktioner och grafer samt sannolikhet och statistik.

Tänk på att

Flex och klassrum

 • Klassrumsvariant: 3 lektioner 1,5 timme vardera i veckan. De som läser flexvariant kommer när de kan. Det finns även ett handledningstillfälle i veckan.
 • Delprov efter varje kapitel

Distans

 • Studieformen distans på kräver mycket eget arbete. Det finns handledningstillfällen och kontakt med lärare att tillgå under kursen.
 • Ett obligatoriskt prov på hela kursen eller avstämningsprov på varje kapitel efterhand (frivilligt).

Kurskod: MATMAT02b
Poäng: 100

Studieform och längd:

 • Klassrum, flex och distans (20 veckor)
 • Distans (10 veckor)

Information om kursen

Kursen Matematik 2b ger dig kunskaper om: algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner, geometri, statistik och logaritmer. Matematik 2c innehåller dessutom en fördjupning av vissa ekvationer (rotekvationer) samt logaritmlagarna.

Tänk på att

Flex och klassrum

 • Klassrumsvariant: 3 lektioner 1,5 timme vardera i veckan. De som läser flexvariant kommer när de kan. Det finns även ett handledningstillfälle i veckan.
 • Delprov efter varje kapitel

Distans

 • Studieformen distans på kräver mycket eget arbete. Det finns handledningstillfällen och kontakt med lärare att tillgå under kursen.
 • Ett obligatoriskt prov på hela kursen eller avstämningsprov på varje kapitel efterhand (frivilligt).

Kurskod: MATMAT02c
Poäng: 100

Studieform och längd:

 • Klassrum, flex och distans (20 veckor)
 • Distans (10 veckor)

Information om kursen

Kursen Matematik 2c ger dig kunskaper om: algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner, geometri, statistik och logaritmer samt en fördjupning av vissa ekvationer (rotekvationer) samt logaritmlagarna.

Tänk på att

Flex och klassrum

 • Klassrumsvariant: 3 lektioner 1,5 timme vardera i veckan. De som läser flexvariant kommer när de kan. Det finns även ett handledningstillfälle i veckan.
 • Delprov efter varje kapitel

Distans

 • Studieformen distans på kräver mycket eget arbete. Det finns handledningstillfällen och kontakt med lärare att tillgå under kursen.
 • Ett obligatoriskt prov på hela kursen eller avstämningsprov på varje kapitel efterhand (frivilligt).

Kurskod: MATMAT03b
Poäng: 100

Studieform och längd:

 • Klassrum, flex och distans (20 veckor)
 • Distans (10 veckor)

Information om kursen

Kuren Matematik 3b handlar bland annat om rationella uttryck, gränsvärde, derivata och deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt polynomfunktioner. Matematiska modeller i realistiska situationer och matematikens kulturhistoria.

Tänk på att

Matematik 3b avvänder mycket kunskaper från Matematik 2 så det är bra att ha denna kurs aktuell. Viss repetition görs de första veckorna av kursen.

Klassrum, flex och distans (20 veckor)

 • Klassrumsvariant: 3 lektioner a’ 1,5 timme i veckan. De som läser flexvariant kommer när de kan. Det finns också ett handledningstillfälle i veckan. b
 • Distanselever läser ännu mer självständigt men kan få handledning och/eller mailkontakt med lärare vid behov.
 • Ett obligatoriskt prov på hela kursen vid kursens slut. Klassrum/flex skriver delprov efter varje kapitel medan de som läser distans kan få göra avstämningsprov på varje kapitel (frivilligt).

Distans (10 veckor)

 • Distans på 10 veckor kräver mycket eget arbete. Det finns handledningstillfällen och kontakt med lärare att tillgå.
 • Ett obligatoriskt prov på hela kursen på slutet men man kan också få göra avstämningsprov på varje kapitel efterhand (frivilligt).


Kurskod: MATMAT03c
Poäng: 100

Studieform och längd:

 • Klassrum, flex och distans (20 veckor)
 • Distans (10 veckor)

Information om kursen

Kursen Matematik 3c handlar om rationella uttryck, gränsvärde, derivata och deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt polynomfunktioner. Matematiska modeller i realistiska situationer och matematikens kulturhistoria. Begreppet enhetscirkeln och definition av trigonometriska begrepp utifrån enhetscirkeln samt bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen.

Tänk på att

Matematik 3c avvänder mycket kunskaper från Ma 2 så det är bra att ha denna kurs aktuell. Viss repetition görs de första veckorna av kursen.

Klassrum, flex och distans (20 veckor)

 • Klassrumsvariant: 3 lektioner a’ 1,5 timme i veckan. De som läser flexvariant kommer när de kan. Det finns också ett handledningstillfälle i veckan.
 • Distanselever läser ännu mer självständigt men kan få handledning och/eller mailkontakt med lärare vid behov.
 • Ett obligatoriskt prov på hela kursen vid kursens slut. Klassrum/flex skriver delprov efter varje kapitel medan de som läser distans kan få göra avstämningsprov på varje kapitel (frivilligt).

Distans (10 veckor)

 • Distans på 10 veckor kräver mycket eget arbete. Det finns handledningstillfällen och kontakt med lärare att tillgå.
 • Ett obligatoriskt prov på hela kursen på slutet men man kan också få göra avstämningsprov på varje kapitel efterhand (frivilligt).

Kurskod: MATMAT04
Poäng: 100

 • Klassrum, flex och distans (20 veckor)
 • Distans (10 veckor)

Information om kursen

Kursen handlar bland annat om aritmetik, algebra och funktioner, trigonometri, problemlösning, samt verktyg och tillämpningar.

Tänk på att

Matematik 4 bygger på Matematik 3c. Om man har läst Ma 3b är det framför allt trigonometri som saknas. Detta får då tas igen vid kursens början.

Klassrum, flex och distans (20 veckor)

 • Klassrumsvariant: 3 lektioner a’ 1,5 timme i veckan. De som läser flexvariant kommer när de kan. Det finns också ett handledningstillfälle i veckan.
 • Distanselever läser ännu mer självständigt men kan få handledning och kontakt med lärare vid behov.
 • Ett obligatoriskt prov på hela kursen vid kursens slut. Klassrum/flex skriver delprov efter varje kapitel medan de som läser distans kan få göra avstämningsprov på varje kapitel (frivilligt).

Distans (10 veckor)

 • Distans på 10 veckor kräver mycket eget arbete. Det finns handledningstillfällen och kontakt med lärare att tillgå.
 • Ett obligatoriskt prov på hela kursen på slutet men man kan också få göra avstämningsprov på varje kapitel (frivilligt).

Kurskod: NAKNAK01a1
Poäng: 50

Studieform och längd:

 • Flex och distans (10 veckor)

Information om kursen

Kursen Naturkunskap 1a1, ger dig möjligheten att lära dig mer om ekologi, hållbar utveckling, och normer rörande genus och sexualitet. Upptäck hur naturvetenskapen kan användas för att kritiskt granska budskap och normer i medierna. Du kommer få använda naturvetenskapliga arbetsmetoder och kritiskt tänkande för att undersöka världen omkring dig.

Tänk på att

 • Kursen innehåller obligatoriska moment på plats.
 • De obligatoriska momenten är två laborationer, ett muntligt moment, och ett prov.
 • Dessa fyra obligatoriska tillfällen ligger måndagsförmiddagar, på Tingvallagymnasiet i sal GL317.
 • Obs! Uppstarts tillfället med första laborationen kan vara en annan dag i veckan. För mer exakta datum, kontakta ansvarig lärare: caroline.granevald@karlstad.se
 • Kursen går på distans och flex, det innebär mycket eget ansvar.
 • Till din hjälp kommer du ha inspelade föreläsningar som du själv kan välja när du ser.
 • Varje vecka erbjuds även extra stöd i form av frivillig handledning på plats, onsdag eftermiddagar.

Kurskod: NAKNAK01a2
Poäng: 50

Studieform och längd:

 • Flex och distans (10 veckor)

Information om kursen

Lär dig om sambandet mellan livsstil och hälsa, utforska cellen och dess minsta beståndsdelar. Diskutera evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser. Under kursen kommer du att få lära dig att tillämpa naturvetenskapliga arbetsmetoder som observationer, mätningar och experiment.

Tänk på att

 • Kursen innehåller obligatoriska moment på plats.
 • De obligatoriska momenten är två laborationer, ett muntligt moment, och ett prov.
 • Dessa fyra obligatoriska tillfällen ligger måndagsförmiddagar, på Tingvallagymnasiet i sal GL317.
 • Obs! Uppstarts tillfället med första laborationen kan vara en annan dag i veckan. För mer exakta datum, kontakta ansvarig lärare: caroline.granevald@karlstad.se
 • Kursen går på distans och flex, det innebär mycket eget ansvar.
 • Till din hjälp kommer du ha inspelade föreläsningar som du själv kan välja när du ser.
 • Varje vecka erbjuds även extra stöd i form av frivillig handledning på plats, onsdag eftermiddagar.

Kurskod: NAKNAK02
Poäng: 100

Studieform och längd:

 • Flex och distans (10 veckor)

Information om kursen

Vill du lära dig om universums utveckling, människokroppens organ och organsystem, materians uppbyggnad och organismers evolutionära utveckling? Då är kursen naturvetenskap2 det perfekta valet för dig.

Genom naturvetenskapliga arbetsmetoder som observationer, mätningar och experiment, kommer du att lära dig att kritiskt granska och pröva företeelser i omvärlden. Du kommer också att få en förståelse för naturvetenskapens betydelse för vår världsbild.

Tänk på att

 • Kursen innehåller obligatoriska moment på plats.
 • De obligatoriska momenten är tre laborationer och ett prov.
 • Dessa fyra obligatoriska tillfällen ligger torsdagsförmiddagar, på Tingvallagymnasiet i sal GL317.
 • Obs! Uppstarts tillfället med första laborationen kan vara en annan dag i veckan.
  För mer exakta datum, kontakta ansvarig lärare: caroline.granevald@karlstad.se
 • Kursen går på distans och flex, det innebär mycket eget ansvar.
 • Till din hjälp kommer du ha inspelade föreläsningar som du själv kan välja när du ser.
 • Varje vecka erbjuds även extra stöd i form av frivillig handledning på plats, onsdag eftermiddagar.

Sidan uppdaterad: 2023-09-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida