Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Yrkesinriktade utbildningar

Komvux Karlstad erbjuder yrkesinriktade utbildningar inom vård och omsorg (undersköterska) och som barnskötare/elevassistent.

Yrkesutbildningar

En yrkesutbildning består av både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på en arbetsplats, där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Det ingår även praktiskt lärande i undervisningen men minst 15% är ute på en arbetsplats.

Under din APL får du möjlighet att testa och utveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet under din praktik anpassas till din individuella utbildningsplan och företagets inriktning samt behovet av kompetens.

Barnskötare / Elevassistent

Tingvalla vuxenutbildningen erbjuder barnskötare / elevassistent som en yrkesutbildning. Läs mer om vad som gäller för utbildningen.

Vård och omsorg - Undersköterska

Tingvalla vuxenutbildningen erbjuder vård och omsorg som en yrkesutbildning. Läs mer om vad som gäller för utbildningen.

Sidan uppdaterad: 2024-02-23

Hittade du det du sökte på sidan?