Alsters herrgård

Visningar

Berättelsen om Fröding

Alsters herrgård erbjuder normalt Berättelsen om Fröding där du som besökare får en fördjupad och levande bild av skaldens liv och dikter. Visningarna sker i utställningen om Gustaf Fröding som finns på övre plan i huvudbyggnaden. Sommaren 2020 har visningen på grund av rådande omständigheter ersatts av en Frödingpromenad i herrgårdsparken på cirka 30 minuter.

Större sällskap, grupper, rese- och bussbolag kontaktar Alsters herrgård på 054-540 23 50 eller alstersherrgard@karlstad.se för att boka visning, kaffe och lunch. 

Gruppbokning

Uppdaterad den