Alsters herrgård

Visningar

Vår ordinarie visning Berättelsen om Fröding ersätts sommaren 2021 av en Frödingpromenad i herrgårdsparken kl 12, 14 och 16 varje dag.

Berättelsen om Fröding

Alsters herrgård erbjuder normalt Berättelsen om Fröding där du som besökare får en fördjupad och levande bild av skaldens liv och dikter. Visningarna sker i utställningen om Gustaf Fröding som finns på övre plan i huvudbyggnaden. Sommaren 2021 håller vi dock utställningen stängd på grund av rådande omständigheter. Berättelsen om Fröding har istället ersatts av en Frödingpromenad i herrgårdsparken på cirka 30-40 minuter.

Frödingpromenad i herrgårdsparken

En 30-40 minuter lång berättelse om Gustaf Frödings liv och verk.

Frödingpromenaden sker dagligen klockan 12, 14 och 16 i herrgårdsparken.

Visningen förbokas med begränsat antal personer och kostar 50 kr.

Bokning kan göras via 054-540 23 50 eller alstersherrgard@karlstad.se alternativt på plats direkt i Östra flygeln.

Samling vid entrén till huvudbyggnaden. 

Gruppbokning

Större sällskap, grupper, rese- och bussbolag kontaktar Alsters herrgård på 054-540 23 50 eller alstersherrgard@karlstad.se för att boka visning, kaffe och lunch. 

Gruppbokning

Uppdaterad den