Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Alsterdalen
Alsterdalen

Alsterdalen

Alsterdalen

Alsters herrgård ligger i Alsterdalen som har fantastiska vandringsleder i en storslagen natur. I herrgårdens närmiljö finns Frödingleden, Bäverdalen, Frödingstenen, Alsters strandbad, fågeltorn och strandäng. Alsterdalen med dess natur- och kulturmiljö är så värdefullt att det av Länsstyrelsen pekats ut som riksintressant kulturmiljö.

Frödingstenen

Strax norr om Alsters herrgård och E-18 står Frödingstenen som invigdes år 1921 och är skapad av den värmländske bildhuggaren Christian Eriksson. I stenen finns motiv ur tre Frödingdikter: ”Ett gammalt bergtroll”, ”En morgondröm” och ”Strövtåg i hembygden”.

Bäverdalen

Bäverdalen sträcker sig från norra parkeringen, längs med Alsterån, ned till fågeltornet vid Vänern. Det är en vacker och lummig naturstig med ädla lövträd och övervuxna ruiner av gångna seklers livliga industriella verksamhet. Kvar finns bland annat en restaurerad elevator som förr transporterade säd från pråmar till silon och kvarnar. Sträckan är cirka en kilometer lång och är en rofylld och sagolik promenad längs med Alsterån. Sträckan är inte tillgänglighetsanpassad.

Grillplatsen

Strax sydöst om herrgårdsparken i gränslandet mot Bäverdalen och Alsterån finns grillplatsen. Här är allt nära men ändå långt ifrån. Vi fyller på ved så ofta vi kan. Grillplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Södra Frödingleden

Södra Frödingleden går genom betade strandängar, lövrik strandskog, äldre granskog och lummig grönska. Längs leden finns bronsåldersröse, fågeltorn och eldplats.

Norra Frödingleden/Naturstigen

Naturstigen är en del av Frödingleden och går genom frodiga ”djungellika” lövskogar där naturen fått sköta sig själv vilket lett till en mångfald av miljöer för växter och djur.

Längs naturstigen finns informationstavlor som berättar om naturen.

Fågeltornet och Alsters strandäng

Söder om Alsters herrgård finns Alsters strandäng och fågeltornet. Strandängen hålls öppen av betande nötkreatur som ger förutsättningar för ett rikt fågelliv.

Några av de arter som finns här är bland annat: grågås, trana, kricka, trastsångare, brun kärrhök, kärrsnäppa, svartsnäppa, enkelbeckasin, häger, kanadagås, gräsand, sothöna, grönbena, storspov, gluttsnäppa, skogssnäppa, sångsvan, blåsand, gulärla, skäggdopping, brushane, rödbena, tofsvipa, drillsnäppa, ängspiplärka, mindre strandpipare och knipa.

Alsters strandbad

På gångavstånd från Alsters herrgård finns ett vackert strandbad för de badsugna. Hit brukade Karlstadsborna åka tåg från Östra Station för att sommarbada. På klipporna intill Vänerns vatten står fortfarande några teglade omklädningshytter kvar.

Teglet till hytterna hämtades på 1920-talet från Skattkärrs tegelbruk och är av den sort som i Värmland kallas ”hôlgôbber” (ett större specialtegel med hål). Intill strandbadet ligger Alsterdalens hembygdsförenings lokaler.

Alsterdalen

Länsstyrelsens film om Alsterdalen som riksintressant kulturmiljö.

Sidan publicerad: 2023-04-17

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?