Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Frödingvåningen

Utställningar

På Alsters herrgård finns flera utställningar men den enda fasta utställningen är Frödingvåningen som finns på huvudbyggnadens övervåning och utgörs av nedslag i Frödings liv och författarskap. Under sommaren presenteras olika tillfälliga utställningar i bland annat i flyglarna.

Elev mixar drinkar bakom en bardisk.

Frödingvåningen

Huvudbyggnaden plan 2.

Det nya Frödingvåningen på Alsters herrgård är en salongsmiljö inspirerad av 1800-talets mitt och tillägnas Gustaf Fröding. Med litteratur och berättartradition som grund vill Alsters herrgård skapa en kreativ och inspirerande mötesplats i historisk miljö.

På Frödingvåningen visas utvalda delar och historier kring Gustaf Fröding och genom den guidade visningen Berättelsen om Fröding knyts delarna ihop och ger en helhetsbild av hans liv och verk.

 

Postcards with mountains

Galleri Östra flygeln

Utställningen Postcards with mountains utgår från konstnären Martin Eltermanns konstpublikation med samma namn, i vilken han bjuder in andra konstnärer att tolka vykort med bergsmotiv, ur sin samling.

Utställningen pågår 1 maj-23 juni i Östra Flygelns galleri samt cafésalongerna i huvudbyggnaden.

Fri entré.

 

Elev mixar drinkar bakom en bardisk.
Elev mixar drinkar bakom en bardisk.

Förkläden och flamskvävnader

Västra flygeln/Slöjdens hus plan 2.

Årets sommarutställning har tema förkläden, huvudsakligen ur Länshemslöjdsföreningen i Värmlands befintliga samlingar, samt flamskvävnader utlånade av medlemmar i föreningen.

De flesta förklädena på sommarens utställning är tillverkade under 1940- och 1950-talen, men inlånade förkläden från privata ägare är från 1913 respektive 1920.

Utställningen pågår hela sommaren till och med september.

Fri entré.

Symbios

Galleri Östra flygeln

Konstnären Ingeborg Paulsrud har efter åratal av konststudier vid olika konsthögskolor i Sverige och utomlands återvänt till sin barndoms Karlstad. I utställningen Symbios berör hon de största existentiella frågorna om livet och döden, hur den ovillkorliga och ofta brutala naturen och den moderna människan är förbundna och står i relation till varandra.

Utställningen pågår 28 juni-18 augusti i Östra Flygelns galleri samt cafésalongerna i huvudbyggnaden.

Fri entré.

 

Symbios - Ingeborg Paulsrud