Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byst av Fröding och diktvägg

Utställningar

På Alsters herrgård finns flera utställningar där den enda permanenta utställningen finns på huvudbyggnadens övervåning och kretsar kring Frödings liv och författarskap. Under sommaren presenteras olika tillfälliga utställningar i bland annat i flyglarna.

Elev mixar drinkar bakom en bardisk.

Frödingutställningen

Huvudbyggnaden plan 2.

Permanent utställning om Fröding från 2010 som finns på på huvudbyggnadens övervåning. Under vintern 2023-2024 byggs utställningen om till en salongsmiljö med målsättning att bli en aktiv, levande och dynamisk herrgård som fylls av gäster året om.

 

Per Clarholm på Alsters herrgård. Matsalen.

Per Clarholm på Alsters herrgård 1928-1942

Galleriet, Östra flygeln.

I september 2023 visades en utställning om överläkare Per Clarholms tid på Alsters herrgård 1928-1942. Hans stora samlingar av möbler, porslin, antikviteter och konst dokumenterades av fotografen Dan Gunner på 1930-talet.

Per Clarholm var den sista privata ägaren till Alsters herrgård. Han var en välkänd, skicklig och omtyckt läkare som 1910 blev överläkare på kirurgiska avdelningen hade därmed även ledarskap för hela Karlstads lasarett. Han var politisk aktiv och satt med i ett flertal styrelser.

På resor inom och utom landet och framförallt på auktioner i Värmland, inköpte Per Clarholm bland annat möbler, keramik och Napoleonica.