Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Frödingvåningen på Alsters herrgård

Frödingvåningen

Den nya Frödingvåningen på Alsters herrgård är en salongsmiljö inspirerad av 1800-talets mitt som tillägnas Gustaf Fröding. Med litteratur och berättartradition som grund vill Alsters herrgård skapa en kreativ och inspirerande mötesplats i historisk miljö. Målsättningen är att få en levande och dynamisk herrgård med gäster året runt.

Mitt i våningen finns det nya Frödingbiblioteket, ett pågående långtidsprojekt där vi bygger ett referens/forskningsbibliotek för framtiden. Frödingvåningens hjärta är, förutom biblioteket, även tapetsalongen med ”Vues d’Italie”, en fransk panoramatapet med italienskt motiv från första halvan av 1800-talet.

Tapetsalongen

På våningen visas utvalda delar och historier kring Gustaf Fröding och genom den guidade visningen Berättelsen om Fröding knyts delarna ihop och ger en helhetsbild av hans liv och verk.

Frödingvåningen färdigställs i april 2024 men kommer förädlas under en tid framöver. Framför allt hoppas vi att Frödingbiblioteket växer genom gåvor och donationer från våra besökare.

Trapphuset

Sidan publicerad: 2024-04-30

Hittade du det du sökte på sidan?