Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Böcker
Alsters herrgård

Alsters herrgård

Frödingbiblioteket

Alsters herrgård har som ambition att på sikt bygga upp ett Frödingbibliotek på herrgården. Vi tar tacksamt emot all form av litteratur av eller om Gustaf Fröding.

Alsters herrgårds övervåning kommer inför sommarsäsongen 2024 genomgå en omvandling till en salongsmiljö med inspiration av 1800-talet. I samband med detta planeras också starten av ett Frödingbiblioteket på Alsters herrgård som vi på lång sikt avser att bygga upp där vår nuvarande samling får utgöra grunden. Vi vill efter bästa förmåga samla in all Frödinglitteratur som vi kan få tag på. Oavsett om det vi samlar eller får i gåva blir en del av biblioteket eller inte, så anser vi att det är bättre att litteraturen finns här på Alsters herrgård, än att den kasseras eller försvinner. Ambitionen är att på sikt få ett omfattande bibliotek för framtiden och för framtida forskning.

Vill du hjälpa oss och bidra till det blivande Frödingbiblioteket med litteratur om, kring och av Gustaf Fröding, får du gärna kontakta oss via företrädesvis mail, men det går också bra att ringa. All form av litteratur om, kring eller av Gustaf Fröding är intressant, oavsett om det är modern litteratur eller äldre upplagor.

Kontaktperson

Intendent
Per-Olov Byh
054-540 24 41
per-olov.byh@karlstad.se

Sidan publicerad: 2023-06-15

Sidan uppdaterad: 2024-04-30

Hittade du det du sökte på sidan?