Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Emmeli Berg Eriksson och Erika Berg

Våga att anställa en studentmedarbetare! Den uppmaningen kommer från Emmeli Berg Eriksson som kombinerar sitt deltidsjobb på barn- och ungdomsförvaltningen med studier på Karlstads universitet.

Två tjejer går med sina cyklar med Klarälven i bakgrunden.

– Möjligheten att få prova ett yrke jag är nyfiken på är mycket värdefull, säger hon. Jag vill gärna stanna i Karlstad och tycker att kommunen är en jättebra arbetsgivare för mig. Och jag tror faktiskt att mina kollegor tycker det är inspirerande att ha en vetgirig student här som vill lära mer om verksamheten.

Studentmedarbetare är en särskild anställningsform där studenten jobbar max 15 timmar per vecka med arbetsuppgifter som har koppling till en pågående utbildning. En handledare på arbetsplatsen ser till att studenten får en bra introduktion, löpande stöd och känner sig välkommen i gänget.

Emmeli Berg Eriksson är sedan mitten på hösten en av två studentmedarbetare på barn- och ungdomsförvaltningen. Hon studerar Kulturvetarprogrammet och har bland annat ett intresse för arkivarbete. Hon gillar ordning och reda, att sortera och organisera. Huvuduppdraget är att jobba aktivt med HR-arkivet som innehåller förvaltningens alla anställningsavtal.

Alla verkar trivas

Studentkollegan Erika Berg går Personal- och arbetslivsprogrammet och vill efter examen arbeta inom HR. Under hösten har hon jobbat med vikariepoolen, vilket ger erfarenheter av praktiskt HR-arbete; allt från att lära sig system och skriva avtal, till att genomföra intervjuer och sätta sig in i arbetsmiljöfrågor.

– Jag gjorde min praktik på socialförvaltningen och fick redan då en väldigt bra upplevelse av Karlstads kommun som arbetsgivare, berättar hon. Alla jag träffar trivs bra och är så glada på jobbet. När jag såg annonsen om den här studenttjänsten skickade jag ansökan inom en halvtimme!

– Jag är mycket intresserad av kost och hälsa, fortsätter Erika Berg. Så att jag nu också får jobba med frågor kopplade till friskvård är väldigt givande.

Gynnar både student och arbetsgivare

Alla verksamheter i kommunkoncernen har möjlighet att anställa en studentmedarbetare. Anställningsformens idé är att gynna både student och arbetsgivare. Studenten tillför nya perspektiv och kommer in med färsk kunskap inom sitt område. Hen blir en extra resurs i pågående projekt och utredningar samt kan avlasta ordinarie medarbetare.

Studenten får en fot in på arbetsmarknaden redan före examen och Karlstads kommun får chansen att visa upp sig som arbetsgivare. Det är dock viktigt att jobbet inte tillåts inkräkta på studierna.

– Det funkar jättebra, säger Emmeli Berg Eriksson. Vi är flexibla och har kommit överens om mitt schema med hänsyn till den undervisning, grupparbeten och tentor som jag har på universitetet.

Vi lär av varandra!

Cecila Ångman är HR-specialist på barn- och ungdomsförvaltningen som jobbar med strategisk kompetensförsörjning

– Erika och Emmeli är våra första studentmedarbetare, och även om de inte har varit hos oss så många veckor ännu, har de snabbt kommit in i arbetsgruppen, berättar hon. Vi är glada över att de vill vara kvar hos oss även nästa termin.

– De får oss att lyfta blicken, tänka i nya banor och reflektera i andra riktningar, fortsätter Cecilia Ångman. Vi lär av varandra!

Erika Berg håller med.

– Allt handlar om att både ge och få, konstaterar hon. Jag känner mig trygg. Det gör att jag vågar bidra med idéer och är delaktig på alla möjliga sätt. Det är lyxigt och inspirerande att få träffa så många personer som jobbar inom HR och suga i mig kunskaper jag kan ha nytta av i framtiden.

Sidan publicerad: 2023-03-02

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?