Så funkar det hos oss

Vuxnas ansvar för barns säkerhet

Du som förälder/vuxen/ledare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet och trygghet – lämna aldrig barnen utan uppsikt. Följ våra regler så att ni får ett roligt och säkert besök här hos oss.

  • Lämna aldrig barnen utan uppsikt.
  • En vuxen ska som mest vara medföljande till tre underåriga/icke simkunniga.
  • Barn som inte kan simma får aldrig vistas i någon bassäng/pool utan att du som vuxen vistas i direkt anslutning till eller badar tillsammans med barnet.
  • Barn under 12 år ska alltid - av säkerhetsskäl - ha sällskap i vattnet av en ombytt vuxen som ansvarar för barnet. Detsamma gäller alla, oavsett ålder, som inte kan simma. Simkunnighet är 200 meter varav 50 meter på rygg.
  • Du ska vara badklädd så att du kan bada tillsammans med barnet.
  • Om barnet vill åka i en attraktion, exempelvis vattenrutschbanorna rekommenderar vi att du själv provar att åka först så att du vet hur den fungerar och kan hjälpa barnet.
  • Åldersgräns i rutschbanorna är 7 år.
  • Lyssna alltid på och följ personalens anvisningar.
  • Tveka aldrig att kontakta personalen om du på något sätt behöver hjälp eller undrar över något.
  • Tänk på att vara rädd om dig själv och andra så att inga olyckor sker.

Uppdaterad den