Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Priser

Priser på TRÄNA, LEKA och NJUTA

Priser

LEKA: 113 kronor
NJUTA: 304 kronor (Förköp 310 kronor)
TRÄNA: 77 kronor

Månadskort*: 334 kronor. Giltigt 30 dagar från inköpsdatum. Månadskortet är personligt.

10-bad*:
638 kronor. 10-bad gäller under ett år från och med inköpstillfället.

Träna PLUS - 12 månaders träning*:

  • 305 kronor i månaden om du tecknar autogirobetalning
  • 3 632 kronor per år om du väljer att betala allt på en gång

Träna PLUS Senior - 12 månaders träning för dig som är 65+*:

  • 260 kronor per månad om du tecknar autogirobetalning
  • 3 113 kronor per år om du väljer att betala allt på en gång

* Gäster med 10-bad, månadskort, Träna PLUS, Träna PLUS Senior eller kunder i Actic gym kan uppgradera sig till LEKA för 63 kronor och till NJUTA för 241 kronor per gång (gäller endast drop-in-platser till NJUTA).

LEKA: 72 kronor
NJUTA: 154 kronor
TRÄNA: 41 kronor

Träna PLUS - 12 månaders träning:

  • 260 kronor per månad om du tecknar autogirobetalning

  • 3 113 kronor per år om du väljer att betala allt på en gång

TRÄNA: 36 kronor
LEKA: 36 kronor
NJUTA: 36 kronor

TRÄNA: 15 kronor
LEKA: 15 kronor
NJUTA: 15 kronor

OBS. I entréavgiften för barn 0–2 år ingår en badblöja.

I priset för NJUTA ingår även TRÄNA och LEKA. I priset för LEKA ingår även TRÄNA. Barn under 12 år ska alltid ha sällskap av en ombytt och simkunnig vuxen (över 18 år) inne i badanläggningens respektive avdelningar.

Sidan uppdaterad: 2023-05-29

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida