Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så funkar det hos oss

För att alla som besöker oss ska få en så trevlig och säker badupplevelse som möjligt vill vi att du följer Sundstabadets vett och etikett.

Säkerhet, hygien, inför ditt besök, regler och ansvar

 • Du som förälder, förälder eller ledare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet och trygghet - lämna aldrig barnet utan uppsikt.
 • Barn under 12 år ska alltid, av säkerhetsskäl, ha sällskap i vattnet av en simkunnig, ombytt vuxen som ansvarar för barnet. Detsamma gäller alla, oavsett ålder, som inte kan simma. Simkunnighet är 200 meter varav 50 meter på rygg.
 • Åldersgränsen i rutschbanorna är 7 år.
 • Lyssna på och följ alltid personalens anvisningar.
 • Här badbevakar vi varandra – kontakta alltid personalen vid tillbud!
 • Säkerställ att du alltid vet var närmaste nödutgång finns.
 • Tänk på att vara rädd om dig själv och andra så att inga olyckor sker.
 • Det är tillåtet att dyka i hela anläggningen, under förutsättning att detta kan ske på ett tryggt och säkert sätt - både för dig och övriga gäster. Bedömningen om det är säkert och tryggt är alltid personalens ansvar.
 • Utomhuspoolen (uteströmmen) i upplevelsebadet stängs när utetemperaturen sjunker till minus 12 grader eller lägre.
 • Ibland måste vi med kort varsel stänga vissa delar av badet. Exempelvis vid skada/tekniskt fel i vattenrutschen eller vid tömning och underhåll av barnpoolerna i upplevelsebadet.

 • Duscha och tvätta alltid håret innan du går in i badet. Tvätta också bort eventuellt smink.
 • I anläggningen ska du som besökare alltid ha badkläder på dig.
 • Det är tillåtet att bada med tröja eller burkini om de består av funktionsmaterial.
 • Kläder av bomull är inte tillåtna i anläggningen.
 • Använd inte underkläder i bassängerna eller bastun – här är endast badkläder tillåtna.
 • Barn med badblöja ska bära badkläder över, för att hålla blöjan på plats.

 • Inpasseringsbandet du får när du löser entré måste du ha på dig under ditt besök, då färgerna representerar vilken del av anläggningen du har tillträde till. Detta gäller även förenings- och Acticmedlemmar.
 • Alla som följer med in i badhuset ska betala entréavgift. Du ska också vara ombytt till badkläder eller funktionskläder. Detta gäller oavsett om du ska bada eller inte.
 • Ledsagare, assistent eller kontaktperson betalar ordinarie entréavgift.
 • Ledsagare, assistent eller kontaktperson få ej ta med övriga gäster i samband med ett besök i rollen som ledsagare, assistent eller kontaktperson.
 • För dig som har med egen fika (ej tillagad mat) finns det en fikaplats i Badgallerian.
 • Ta hänsyn till andras trevnad när du besöker anläggningen.
 • Temperaturen i våra bassänger är följande: Aktivitetsbassängen: 32-33 grader, Stora bassängen och Motionsbassängen: 27-28 grader, Upplevelsebadet: 30 grader, barnlandet i Upplevelsebadet: 32-33 grader.
 • Barnstolar och handduschar, för att tillgodose även de allra minsta besökarna, finns i anslutning till både herr- och damomklädningsrummen.
 • Nyttjande av medhavd utrustning/hjälpmedel är tillåten i hela anläggningen, under förutsättning att detta kan ske på ett tryggt och säkert sätt - både för dig och övriga gäster. Bedömningen om det är säkert och tryggt är alltid personalens ansvar.
 • Vi påminner om att Aktivitetsbassängen vanligtvis är bokad måndag - fredag kl 08:30-14:45 pga. skolsim.
 • På Sundstabadet är det förbjudet att äta jordnötter!
 • Medhavd barnvagn parkeras i receptionsområdet, innan inpasseringsgrindarna.

 • använda kamera, mobil, dator eller andra typer av digitala skärmar.
 • äta eller fika på annan plats än i badgalleriet, cafeterian eller Kafé Källan.
 • dricka alkohol.
 • ta med sig glas/flaskor eller annat som är gjort av glas.
 • röka.
 • använda cyklop inne i Upplevelsebadet.
 • äta jordnötter

Gäster som inte följer våra regler kan avhysas från anläggningen utan att återfå sin entréavgift.

 • Du som förälder/vuxen/ledare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet och trygghet
 • Lämna aldrig barnen utan uppsikt
 • En vuxen ska som mest vara medföljande till tre underåriga/icke simkunniga
 • Barn som inte kan simma får aldrig vistas i någon bassäng/pool utan att du som vuxen vistas i direkt anslutning till eller badar tillsammans med barnet
 • Barn under 12 år ska alltid - av säkerhetsskäl - ha sällskap i vattnet av en ombytt vuxen som ansvarar för barnet. Detsamma gäller alla, oavsett ålder, som inte kan simma. Simkunnighet är 200 meter varav 50 meter på rygg
 • Du ska vara badklädd så att du kan bada tillsammans med barnet
 • Om barnet vill åka i en attraktion, exempelvis vattenrutschbanorna rekommenderar vi att du själv provar att åka först så att du vet hur den fungerar och kan hjälpa barnet
 • Åldersgräns i rutschbanorna är 7 år
 • Lyssna alltid på och följ personalens anvisningar
 • Tveka aldrig att kontakta personalen om du på något sätt behöver hjälp eller undrar över något
 • Tänk på att vara rädd om dig själv och andra så att inga olyckor sker

Sidan uppdaterad: 2024-05-12

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida