Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Yrkesväg

Yrkesväg är ett projekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för tredjelandsmedborgare (personer med medborgarskap utanför EU) att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

Logotyp för yrkesväg

Yrkesväg är ett projekt som medfinansieras av EU via Asyl- migrations- och integrationsfonden och pågår från 1 november 2022 till 30 juni 2026.

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg som genomförs tillsammans med partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro.

EU logotyp - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan uppdaterad: 2023-11-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida