Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Yrkesväg

Yrkesväg är ett hållbarhetsprojekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet.

Målgruppsanpassade insatser

I Yrkesväg utvecklas målgruppsanpassade utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen utifrån en beprövad modell. Modellen består av tre utbildningsspår där språkundervisning kombineras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade insatser.

Projektägare och finansiering

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg. Projektet genomförs tillsammans med partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro. Yrkesväg pågår från 1 november 2022 till 30 juni 2026.

Yrkesväg medfinansieras av EU via Asyl- migrations- och integrationsfonden.

Logotyp för yrkesväg
EU logotyp - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan uppdaterad: 2024-02-14

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida