Alsters herrgård

Alsterdalen

Alsters herrgård ligger i Alsterdalen som har fantastiska vandringsleder i en storslagen natur. I herrgårdens närmiljö finns Frödingleden, Bäverdalen, Frödingstenen, Alsters strandbad, fågeltorn och strandäng.

Alsterdalen med dess natur- och kulturmiljö är så värdefullt att det pekats ut som område av riksintresse för kulturmiljövården. Se Länsstyrelsens film om Gustaf Fröding och vackra Alsterdalen.

Film om Alsterdalen som riksintressant kulturmiljö

Karta över Alsters herrgård, Alsterdalen och vandringsleder

Uppdaterad den