Alsterdalen

Bäverdalen

Elevatorhus vid Alsterån
Elevatorn vid Alsterån

Bäverdalen sträcker sig från norra parkeringen och ned till fågeltornet vid Vänern. Det är en vacker och lummig naturstig med ädla lövträd och liljekonvalj. Sträckan är cirka en kilometer lång.
 
Här finns övervuxna ruiner av gångna seklers livliga industriella verksamhet och en restaurerad elevator som förr transporterade säd från pråmar till silon och kvarnar.

Uppdaterad den