Alsters herrgård

Tillgänglighet

Rullstolsburen på väg upp för rampen till Västra flygeln

Alsters herrgård är kultur- och byggnadsminnesskyddad på olika sätt. Utifrån detta har herrgården och herrgårdsparken tillgänglighetsanpassats där det är möjligt. Alsters herrgård har efter förutsättningarna lyckats bra med detta, varför herrgården är ett trevligt besöksmål även för dig med funktionsnedsättning.

Herrgårdsparken och parkering

Två parkeringsplatser för funktionsnedsatta finns innanför grindarna på gårdsplanen. Under marknader kan dessa ersättas av andra, nära anslutna, parkeringsplatser utanför grindarna.

Den grusade ytan består av packat stenmjöl och är ett relativt hårt material lämpligt för rullstol.

Huvudbyggnaden och båda flyglarna har ramper av hyvlad kalksten, marksten eller lärkträ med smidesräcken där bredden på ramperna överstiger en meter. 

Terasseringar är av hyvlad kalksten men det finns ingen ramp på huvudbyggnadens södersida varför ingång och utgång alltid får ske på norrsidan.

Huvudbyggnad

Huvudbyggnaden har dörröppnare på högersidan (väster) om dörren samt från insidan på vänstra väggen (västra).

Trösklar är nedslipade på husets båda våningsplan.

Handikapptoalett (RWC) finns med innermåtten 220x200 cm, dock med trapphusdetaljer inskränkande på måtten. Dörröppningen mäter dock enbart 84 cm.

Huvudbyggnaden har en mindre hiss till utställningen på andra våningen som mäter 118x109 i innermått. Dörröppningen mäter 90 cm.

I Frödingutställningen finns dörröppningar så små som 80 cm (84 cm om man åker runt).

Hörslinga finns i huvudbyggnadens hörsal och kopplas in på begäran under visningar.

Västra flygeln

Handikapptoalett (RWC) finns på nedre plan med innermåtten 220x197 cm, dock med dörröppning som mäter enbart 70 cm.

Övre plan är ansluten med ramp med ingång från baksidan och grusväg bakom. För att ta sig upp en trappa behöver man alltså ta sig runt huset genom en brantare passage söder om flygeln eller ut genom grindarna norr om flygeln och tillbaka längs med grusvägen.

Kraftiga trösklar finns på övre plan.  

Östra flygeln

Handikapptoalett (RWC) finns ej tillgängligt.

Kraftiga trösklar finns på nedre plan.  

Magasinet

Träramp i södergående riktning ansluten till gräsyta. 

Handikapptoalett (RWC) finns med innermåtten 245x220 cm, dock med dörröppning som mäter enbart 85 cm och en brant kort ramp upp till toaletten.

Hörslinga finns i Magasinet som kopplas in på begäran där det är möjligt.

Lekskogen

Den grusade ytan består packat stenmjöl och är ett relativt hårt material lämpligt för rullstol. Träramp till Lekhus finns i direkt anslutning till stenmjölet. Alla mått på broar, ramper och passager överstiger en meter.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den