Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tillgänglighet

Alsters herrgård är kultur- och byggnadsminnesskyddad på olika sätt. Utifrån detta har herrgården och herrgårdsparken tillgänglighetsanpassats där det är möjligt. Alsters herrgård har efter förutsättningarna lyckats bra med detta, så herrgården är ett trevligt besöksmål även för dig med funktionsnedsättning.

Herrgårdsparken och parkering

Två tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser finns innanför grindarna på gårdsplanen. Under evenemang och marknader kan dessa ersättas av andra, nära anslutna, parkeringsplatser utanför grindarna. Under evenemang och marknader kan vi dock inte alltid garantera plats, men vi ger alltid möjlighet att släppa av och hämta upp utanför grindarna.

Den grusade ytan består av packat stenmjöl och är ett relativt hårt material lämpligt för rullstol.

Huvudbyggnaden och båda flyglarna har ramper av hyvlad kalksten, marksten eller lärkträ med smidesräcken där bredden på ramperna överstiger en meter.

Terrasseringar är av hyvlad kalksten men det finns ingen ramp på huvudbyggnadens södersida varför ingång och utgång alltid får ske på norrsidan.

Huvudbyggnad

Huvudbyggnaden har dörröppnare på högersidan (väster) om dörren samt från insidan på vänstra väggen (västra).

Trösklar är nedslipade på husets båda våningsplan.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns med innermåtten 220 gånger 200 centimeter, dock med trapphusdetaljer inskränkande på måtten. Dörröppningen mäter dock enbart 84 centimeter.

Huvudbyggnaden har en mindre hiss till utställningen på andra våningen som mäter 118 gånger 109 i innermått. Dörröppningen mäter 90 centimeter.

I Frödingutställningen finns dörröppningar så små som 80 centimeter (84 centimeter om man åker runt).

Hörslinga finns i Stora salongen på huvudbyggnaden och används under visningar.

Västra flygeln

Tiilgänglighetsanpassad toalett finns på nedre plan med innermåtten 220 gånger 197 centimeter, dock med dörröppning som mäter enbart 70 centimeter.

Övre plan är ansluten med ramp med ingång från baksidan och grusväg bakom. För att ta sig upp en trappa behöver man alltså ta sig runt huset genom en brantare passage söder om flygeln eller ut genom grindarna norr om flygeln och tillbaka längs med grusvägen.

Kraftiga trösklar finns på övre plan.

Östra flygeln

Tiilgänglighetsanpassad toalett finns ej tillgängligt.

Kraftiga trösklar finns på nedre plan.

Magasinet

Träramp i södergående riktning ansluten till gräsyta.

Tiilgänglighetsanpassad toalett finns med innermåtten 245 gånger 220 centimeter, dock med dörröppning som mäter enbart 85 centimeter och en brant kort ramp upp till toaletten.

Hörslinga finns i Magasinet.

Lekskogen

Den grusade ytan består packat stenmjöl och är ett relativt hårt material lämpligt för rullstol. Träramp till Lekhus finns i direkt anslutning till stenmjölet. Alla mått på broar, ramper och passager överstiger en meter.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida