Inköp och upphandling

Samordnad varudistribution

Lastbil samordnad varudistribution

För att förbättra miljön i Karlstad har vi samordnad varudistribution. Det innebär att en upphandlad samordningscentral tar emot varor och samordnar leveranserna till koncernens olika verksamheter enligt planerade turer.

Karlstads kommuns upphandlade distributör är för närvarande Beves Express AB.

Samordningen berör många varor som exempelvis livsmedel och förbruknings-, kontors- och en del fastighetsmaterial, då dessa köps i stora volymer. Alla kommunens verksamheter har fasta leveransdagar och tider.

Fördelar med samordnad varudistribution

Det skapar mindre trafik vid till exempel förskolor och skolor och orsakar mindre tung trafik i centrala Karlstad. Det bidrar i sin tur till minskad klimatpåverkan från transportsektorn och ökad trafiksäkerhet.

Den samordnade varudistributionen har minskat antalet stopp från cirka 3000 stycken / månad till 1000 stycken / månad. Utsläpp av koldioxid har minskat från 10 400 kg / månad till 600 kg / månad. Det är också en fördel för dig som leverantör då du bara behöver leverera till distributören.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den