Inköp och upphandling

Samordnad varudistribution

Lastbil samordnad varudistribution

Karlstads kommun samordnar sin varudistribution vilket är snällt mot miljön, praktiskt för verksamheterna och minskar den tunga trafiken i Karlstads centrala delar. En samordningscentral tar emot varor och samordnar leveranserna till koncernens olika verksamheter enligt planerade turer.

Istället för att varje leverantör ska frakta varor till dörren till kommunens alla olika verksamheter, levereras de istället till en samordningscentral där varorna samlas upp och skickas ut med en samlad transport. Det sparar både tid och utsläpp från fordon.

Samordningen berör varor som exempelvis livsmedel och förbruknings-, kontors- och en del fastighetsmaterial, då dessa köps i stora volymer. Alla kommunens verksamheter har fasta leveransdagar och tider.

Fördelar med samordnad varudistribution

En stor fördel med den samordnade varudistributionen är att den skapar mindre trafik vid till exempel förskolor och skolor och orsakar mindre tung trafik i centrala Karlstad. Det bidrar i sin tur till minskad klimatpåverkan från transportsektorn och ökad trafiksäkerhet.

Minskat utsläpp

Den samordnade varudistributionen har minskat antalet stopp från cirka 3000 stycken / månad till 1000 stycken / månad. Utsläpp av koldioxid har minskat från 10 400 kg / månad till 600 kg / månad. Det är också en fördel för leverantören som bara behöver leverera till en mottagare trots att leveransen ska till flera delar av stan.

Karlstads kommuns upphandlade distributör är för närvarande Beves Express AB.

Uppdaterad den