Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Vision och värdegrund

Karlstads kommuns vision är att alla ska ha ett bättre liv i solstaden.

Karlstads kommun har en tydlig vision och vår värdegrund lever i vardagen. Kommunens strategiska plan hjälper oss att arbeta i rätt riktning.

Ett bättre liv i Solstaden

Vår vision, Ett bättre liv i solstaden, ger en gemensam bild av vår framtid. Karlstad ska vara en attraktiv kommun där människor väljer att leva, verka, bo och utvecklas. Vi vill att livet i Karlstad ska vara bättre, och vi ska utgå från vad människor behöver för att kunna ha ett bra liv.

Karlstads kommun ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, renhållning, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Här finns över 7 500 medarbetare som hjälps åt. Över 93 000 medborgare är beroende av vårt arbete.  Läs mer om vår vision.

Vi är till för Karlstadsborna

Vår värdegrund sammanfattas i orden Vi är till för Karlstadsborna. Den är gemensam för kommunens alla verksamheter och den är vår kompass. Den talar om hur vi medarbetare ska förhålla oss till vårt uppdrag och varandra. Lär mer om värdegrunden.

Strategisk plan

I kommunens strategiska plan finns mål som visar vad vi behöver göra för att visionen ska uppnås. De prioriterade målområdena följs upp regelbundet så vi stämmer av att vi gör rätt saker för Karlstadsborna. Läs mer om den strategiska planen.

En glad sol 

I vårt utvecklingsarbete hämtar vi inspiration från berättelsen om Sola i Karlstad. Hon hetter Eva-Lisa Holtz och var en glad och driftig servitris som levde i här på 1700-talet. Vi är stolta över att i dag ha en glad sol som kommunsymbol och hoppas du också ska uppleva växtkraften, värmen och gästfriheten.