Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Mötesplatser för barn och unga 0-12 år

Här finns aktiviteter för åldrarna 0-12 år samlade i en kalender.

Kärninnehåll

Sidan uppdaterad: 2024-02-14

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida