Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kunskapscafé - Minnet ej att förglömma

Fysisk aktivitet- en av hörnstenarna för goda levnadsvanor. Fysioterapeuterna Cina Harsia-Ollas och Katja Lindberg berättar om vikten av rörelse.

Vi bjuder på fika.

I samarbete med Demensföreningen och Anhörigföreningen.

Varmt välkomna!

Sidan publicerad: 2024-02-08

Hittade du det du sökte på sidan?

Detaljer

29 maj 2024

17:00 - 19:00

Plats: Rosenbadsgatan 2

Taggar för sidan

Äldre