Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Röd piano intill en sjö
Monika Martinsson

Monika Martinsson

Dags för Molkom att kulturmiljöinventeras

Mellan april och september pågår inventering av byggnader i Molkoms tätort. Inventeringen utgör en del av arbetet med Karlstads kulturmiljöprogram.

Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag över vilka byggnader och miljöer i Karlstad som har kulturhistoriska värden, och betyder inte att några särskilda skyddsbestämmelser införs. Om kommunen vill införa sådana krävs en detaljplaneändring.

Vad innebär inventeringen för dig som bor i Molkom?

En del av inventeringen innebär att vi går igenom området till fots, tittar på byggnader och fotograferar. Vi fotograferar till exempel fasader på de byggnader som är välbevarade, tidstypiska eller på annat sätt intressanta. Om vi har svårt att se hela byggnaden från gatan kan det hända att vi skulle vilja gå in på tomten. I sådana fall tar vi i förväg kontakt med dig som fastighetsägare.

Resultatet finns på webben

När inventeringen är färdig kan du se resultatet via denna länk.


Sidan publicerad: 2024-04-04

Hittade du det du sökte på sidan?