Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Trälok som rullar över ett blågult band

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Gick som på räls när Hagaborgs förskola invigde sina nya lokaler

Under torsdagseftermiddagen invigde Hagaborgs förskola sina nya lokaler på ett alldeles unikt sätt när ett egenbyggt lådbilslok fick rulla över bandet. Barnen bjöd på sång och underhållning.

Förskolan, med tåginspirerande avdelningsnamn, har flyttat in i de två första våningarna i ett av KBAB:s nybyggda hyreshus. Den nya förskolan har kapacitet för åtta avdelningar med plats för 144 barn.

–Området kring Hagaborg växer och förskolan var både i behov av fler förskoleplatser och nya upprustade lokaler. Här kommer barnen få tillgång till bra lekmiljöer att lära och upptäcka i, säger Lina Larhult, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Teknik och natur i fokus

Den 3500 kvadratmeter stora utemiljön genomsyras av riklig växtlighet där flera stora träd fått stå kvar och nya planterats. Genom vatten och vattenbanor kan barnen upptäcka, utforska och vara kreativa. Förskolans placering ger en skyddad utemiljö och vetter mot en anslutande park som tillåter ytterligare pedagogisk aktivitet. På gården finns även en bandy-/och fotbollsplan.

Samarbetet mellan avdelningarna ska underlättas genom att ateljé och toalett delas mellan två avdelningar. Förskolans huskroppar förbinds med höga glaspartier och bildar två torg som har plats för både myshörna och lekstationer.

–Nu är vi på rätt spår – den nya förskolan kommer ge goda förutsättningar att arbeta med natur, teknik och språkutveckling. I det lyfter vi in digitala verktyg som låter barnen upptäcka naturen i både ute- och innemiljön. Här kommer vi tillåtas att utforska naturen på nya sätt, säger Carl-Johan Lindalen, rektor på Hagaborgs förskola.

Centralt läge med nya passager

Förskolan är centralt belägen på Hagaborg i kvarteret Åkaren. Nya passager mellan Hagaborgsskolan och den nya förskolan möjliggör smidigare hämtningar och lämningar mellan verksamheterna. Ytorna närmast förskolan är planerade för att undvika motortrafik och skapa trygga gång- och cykelvägar till förskolan. Huset som förskolan flyttat in i är byggt av limträ och bjälklag i trä. Förutom förskola inrymmer byggnaden 78 nya hyreslägenheter.

–Det har varit ett spännande projekt eftersom vi byggt förskolan i trä. Det känns också väldigt bra att kunna bidra till en bredare samhällsnytta till karlstadsborna än bara bostäder, säger Carin Skarman, VD Karlstads Bostads AB.

En grupp barn som leker på ett trälok
Två flickor som leker med en vattenkran
Solsegel utomhus på Hagaborgs förskola
Hagaborgs förskola sedd utifrån

Sidan publicerad: 2023-06-02

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?