Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Logotyp edlevo

Edlevo - nytt system för förskola och pedagogisk omsorg från 8 april

På måndag den 8 april går vi över till ett nytt system för förskola och pedagogisk omsorg som heter Edlevo. Edlevo ersätter Min Sida – barnomsorg och e-tjänsten för att ansöka och säga upp plats. Genom systembytet samlar vi ihop flera tjänster i ett och samma system.

Hur når jag Edlevo?

Du når Edlevo genom att ladda ner appen ”Edlevo” eller logga in via Edlevos webbplats Länk till annan webbplats.. Du loggar in med e-legitimation. Du når samma funktioner på webben som i appen, men vi rekommenderar att du använder appen så att du kan få notiser vid nya händelser.

Det kan även hända att du i början kommer att se funktioner i Edlevo som inte används i Karlstads kommun i dagsläget.

Vad ska jag göra i Edlevo?

Från och med den 8 april ska du använda Edlevo för att:

Lämna frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan via Edlevo. Du kan även anmäla frånvaro via SMS förutsatt att du registrerat ditt mobilnummer i Edlevo. Du ska inte längre ringa direkt till avdelningen eller använda Nuddis.

Lämna och ändra barnschema

Nuvarande scheman följer inte med in i Edlevo utan du behöver lägga in ett nytt schema så snart som möjligt efter övergången. Du ska lägga in hela barnets närvarotid i schemat, alltså den tiden du behöver för arbete eller studier plus restid och tid för lämning och hämtning. Även planerad ledighet och frånvaro ska läggas in.

Du kan lämna in schema för 20 veckor framåt.

Det är viktig att du lämnar in ett nytt schema eller ändrar i det befintliga om ditt barn får ändrade tider. Framöver kommer du inte att kunna göra ändringar senare än en vecka innan de börjar gälla. Behöver du justera schemat inom de närmaste 7 dagarna lägger du då in det som frånvaro. Om du behöver utöka tiden eller byta dag med kort varsel tar du kontakt med förskolan. Mindre ändringar samma dag kan skickas som meddelande till förskolan, till exempel om farmor ska hämta idag.

Vid omfattande schemaförändringar som påverkar barnets genomsnittstid på förskolan, till exempel om du blir föräldraledig eller arbetslös, behöver du även ändra barnets vistelsetid i en separat e-tjänst på karlstad.se/e-tjanster. Vistelsetiden är underlag för din avgift.

Läs mer om schema och vistelsetid Länk till annan webbplats.

Lämna och uppdatera kontaktuppgifter

Det är viktigt att du lägger in din e-postadress och telefonnummer för att vi ska kunna nå dig. Har du lämnat kontaktuppgifter tidigare följer dessa med in i Edlevo, men du behöver kontrollera att uppgifterna fortfarande stämmer första gången du loggar in.

Lämna och ändra inkomst

Du behöver inte lämna inkomst på nytt vid övergången, men kontrollera att din inkomst stämmer. Det är viktigt att uppgifterna är korrekta för att du ska få rätt avgift. Du ändrar inkomst i Edlevos e-tjänst Länk till annan webbplats.. I dagsläget går det inte att lämna eller ändra inkomst i appen eller webbversionen.

Ansöka och säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg

Ansökan om plats görs i Edlevos e-tjänstLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.. I dagsläget går det inte att ansöka om plats i appen eller webbversionen. Uppsägning av plats kan göras i både Edlevo app och webb.

Mer information

karlstad.se/edlevo Länk till annan webbplats. finns mer information om Edlevo samt instruktioner och filmer för de olika delarna.

Har du frågor eller behöver hjälp är du välkommen att höra dig till kommunens Kontaktcenter. De kan också hjälpa till om du inte har möjlighet att logga in med e-legitimation.

Besöksadress: Västra Torggatan 26
Telefon 054-540 00 00, tonval 2
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Sidan publicerad: 2024-04-07

Hittade du det du sökte på sidan?