Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Lek med stenar

Övertalighetsprocessen är klar på barn- och ungdomsförvaltningen

Den övertalighetsprocess som pågått på barn- och ungdomsförvaltningen är nu färdig och alla 180 berörda medarbetare har erbjudits nya tjänster. Av dessa har 13 valt att tacka nej till ett omplaceringserbjudande och kommer utifrån det att sägas upp.

- Vi känner ett stort ansvar för de medarbetare vi en gång har anställt och är mycket lättade över att så få till slut behövde hamna i en uppsägning. Samtidigt är vi medvetna om att vi kommer att ha färre tjänster i våra förskolor och grundskolor i höst och att det kommer att påverka verksamheterna och de medarbetare som är kvar, säger Sofia Asplund, HR-chef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Minskning med 120 tjänster

För att barn- och ungdomsförvaltningen skulle få en ekonomi i balans krävdes en minskning med motsvarande 120 heltidstjänster jämfört med höstterminen 2023.

Dessa tjänster fördelade sig på:

  • 40 tjänster i förskola - på grund av färre barn i verksamheten
  • 40 tjänster i förskola - på grund av kostnadsökningar
  • 40 tjänster i grundskola - på grund av kostnadsökningar

Utifrån behörigheter till olika ämnen och deltidsanställningar berörde de 120 heltidstjänsterna totalt 180 medarbetare. Av dessa 180 har:

  • 73 tackat ja till annan fast tjänst på barn- och ungdomsförvaltningen
  • 60 accepterat en överenskommelse om pensionsförstärkning eller avgångsvederlag
  • 1 tackat ja till fast tjänst i en annan förvaltning
  • 43 erbjudits visstidsanställning inom barn- och ungdomsförvaltningen
  • 13 tackat nej till ett omplaceringserbjudande och kommer att bli uppsagda

- En så här stor omställning berör många och vi har mött både ledsna och besvikna medarbetare och chefer. Samtidigt har det funnits en förståelse för hur läget ser ut och en stor vilja att tillsammans rädda kvar så många medarbetare som möjligt. Jag är glad att vi kunnat erbjuda alla övertaliga ett annat uppdrag. Vi har haft en nära och bra dialog med våra fackliga företrädare från den första förhandlingen i februari fram till slutförhandlingen nu i maj, säger skoldirektör Maria Kjällström.

Vissa enheter har redan innan behövt genomföra åtgärder på grund av minskat barnantal och tidigare underskott medan andra behövt anpassa sin organisation först till hösten. Det gör att enheterna påverkats i olika grad och på olika sätt.

Sidan publicerad: 2024-05-29

Sidan uppdaterad: 2024-06-03

Hittade du det du sökte på sidan?