Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Porträtt på Maria Kjällström
Linn Malmén

Linn Malmén

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Skoldirektör Maria Kjällström utvald till Skolverkets nya råd för kompetensutveckling

Maria Kjällström, skoldirektör på barn- och ungdomsförvaltningen, är en av 19 ledamöter som regeringen har valt ut till ett nytt råd som bland annat ska hjälpa Skolverket att finna former för kompetensutveckling för landets förskollärare, lärare och rektorer.

– Jag är oerhört glad och stolt över att få möjlighet att bidra med värdefulla erfarenheter och goda exempel från hur vi arbetar här i Karlstads kommun och Värmland, säger Maria Kjällström.

Skolverket har de senaste åren ringat in utvecklingsområden för skolan och kan bland annat konstatera att skolans huvudmän har svårt att attrahera nya medarbetare till sina verksamheter. Det finns också behov av att kunna erbjuda förskollärare, lärare och rektorer möjligheter att över tid fortsätta att utvecklas i sina yrken samt att erbjuda möjligheter att utvecklas i sin profession.

Handplockade ledamöter

Ledamöterna i Rådet för professioner i skolväsendet kommer från hela landet. De är handplockade och företräder sin profession, skolans huvudmän samt universitet och högskolor. Två ledamöter företräder Skolverket, vars generaldirektör är rådets ordförande.

– Jag och ytterligare en ledamot företräder kommunernas skolchefer, säger Maria Kjällström. Hela rådet ska träffas några dagar vid totalt åtta tillfällen under året.

Rådets arbete

Resultatet av rådets arbete ska bland annat bidra till att skolor i hela landet får likvärdiga förutsättningar för kompetensutveckling och att höja kvaliteten i verksamheterna. Parallellt ska rådet sätta fingret på vad som behöver göras för att skolans yrken ska bli mer attraktiva.

– Förskolans och skolans medarbetare och chefer måste också känna att de har möjlighet till fortsatt kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Utmaningarna är desamma över hela landet. Vi behöver tillsammans komma fram till hur vi kan locka fler till lärarutbildningarna, öka intresset att arbeta i skolan och förbättra kvaliteten, säger Maria Kjällström.

Hon konstaterar att det i Karlstads kommun och Värmland finns en tradition av kompetensutveckling och gott samarbete med de fackliga organisationerna.

– Jag ser också väldigt mycket fram emot att få ta del av goda exempel från kollegor runt om i landet. Det gör det extra intressant att få delta i rådets arbete.

Sidan publicerad: 2023-03-16

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?