Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Karta med avlämningsplatser för Kulturskolans elever

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Var kan jag lämna och hämta på Kulturskolan?

Först och främst hänvisar vi till Klaraborgsparkeringen som har fått en ny infart från Hamngatan. Där kan du parkera och gå tillsammans med ditt barn till Kulturskolan.

Vid vändzonen vid Älvbrinken, utanför Gröna Villan, kan du hämta och lämna ditt barn, men inte parkera.

Det är inte tillåtet att köra in på Kårgränd för lämning på baksidan av Kulturskolan. Den vägen är endast avsedd för varutransporter samt fordon med handikapptillstånd.

Vi ber er respektera detta och följa de trafikregler som gäller.

Har du frågor och funderingar?

Vänligen kontakta oss via e-post kulturskolan@karlstad.se

karta över klutskolan och var man kan lämna och hämta

Sidan publicerad: 2023-05-04

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?