Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Kvinna skriver under anställningsavtal

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Här skriver Zakia under sitt livs första anställningsavtal

Yrkesvägs utbildningsinsats Sfi-jobbet har gett Zakia just det – ett jobb.

Zakia är en av deltagarna i Yrkesvägs satsning Sfi-jobbet. Sfi-jobbet är en utbildningsinsats där deltagare som tar emot försörjningsstöd kan få en arbetsmarknadsanställning i form av ett introduktionsjobb. Här får deltagaren möjlighet att prova på ett arbete med lön. Upplägget liknar det för Praktisk sfi där praktiskt arbete kombineras med studier i skolan.

Under sin utbildning har Zakia kombinerat språkstudier med arbete på en förskola två dagar i veckan. Nu har dagen äntligen kommit när hon tack vare utbildningen kan skriva under sitt livs första anställningsavtal.

Stort grattis till Zakia och hennes nya jobb!

Om Yrkesväg

Yrkesväg är ett hållbarhetsprojekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet.

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg. Projektet pågår från november 2022 till och med juni 2026. Yrkesväg medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Sidan publicerad: 2023-12-21

Sidan uppdaterad: 2024-05-20

Hittade du det du sökte på sidan?