Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Glada personer sträcker upp armarna och viftar med blommor.

Nyexaminerade undersköterskor går ut i jobb

I Yrkesvägs tredje utbildningsspår har precis kombinationsutbildningen till undersköterska avslutats med firande och hurrarop.

Inom projektet Yrkesväg bedrivs kombinationsutbildningen undersköterska. En kombinationsutbildning är en utbildningsform där eleverna får lära sig svenska och ett praktiskt yrke samtidigt. Nu är den första omgången av utbildningen avslutad, och det med glädjebesked – alla deltagare går ut i jobb!

Vårdlärare, sfi-lärare och handledare ute på arbetsplatserna har gemensamt gjort ett fantastiskt arbete och skapat en yrkesutbildning där eleverna utvecklat både språk- och yrkeskunskaper.

Stort grattis till de nyexaminerade undersköterskorna!

Om Yrkesväg

Yrkesväg är ett hållbarhetsprojekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet.

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg. Projektet pågår från november 2022 till och med juni 2026. Yrkesväg medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Sidan publicerad: 2024-01-12

Sidan uppdaterad: 2024-05-20

Hittade du det du sökte på sidan?