Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En grupp elever i ett klassrum håller i blommor och ler.

Färdigutbildade trätekniker är redo för branschen

Den tredje omgången av Yrkesvägs kombinationsutbildning till trätekniker har just avslutats. Deltagarna är nu redo att gå ut i jobb med goda språkkunskaper och gedigen yrkeskompetens.

En utbildning i både språk- och yrkeskunskap

Genom ett nära samarbete mellan branschen, sfi-lärare och yrkeslärare har eleverna fått möjlighet att utveckla språk- och yrkeskunskaper under en och samma utbildning. Deltagarna är anställningsbara direkt efter examen och redo att börja en ny karriär hos någon av utbildningens många samarbetspartners. Tack vare det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) som ingår i utbildningen tar eleverna med sig gedigen yrkeskunskap – redan till sina första jobb.

Har din verksamhet ett rekryteringsbehov?

De kombinationsutbildningar som utvecklas av Yrkesväg är en viktig del i den lokala och regionala kompetensförsörjningen. Utöver utbildningen till trätekniker genomför projektet utbildningsinsatser inom branscher som bygg, transport, vård och turism.

Har din verksamhet ett rekryteringsbehov och vill samarbeta med Yrkesväg? Skicka ett mejl för att se hur ni kan samverka med projektet.

Sidan publicerad: 2024-02-28

Hittade du det du sökte på sidan?