Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 13 december

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade bland annat om att förlänga avtalet som tillåter uteserveringar året runt på decembernämnden

Avtal som tillåter uteserveringar året runt förlängs

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att avtalet som ger krögare tillstånd att ha sina uteserveringar öppna året runt förlängs under 2024. Tillståndet förutsätter att verksamheten ansökt om polistillstånd och fått det beviljat. Enligt avtalet förbinder sig krögarna att ha öppet minst en eftermiddag och kväll varje vecka. De ska även se till att det är snyggt och städat omkring uteserveringarna.

En policy för uteserveringar håller på att tas fram av teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Den beräknas vara klar under 2024 och till dess beviljas åretruntuteserveringar periodvis. Förra perioden var 2019 till 2023 och det är alltså den som nu förlängs med ytterligare ett år i väntan på den nya policyn.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag till beslut.

Övriga beslut

Ett urval av övriga beslut som fattades på decembernämnden:

  • Nämnden godkände förslag på samrådsyttrande för detaljplan Anden 10.
  • Nämnden godkände förslag på samrådsyttrande för detaljplan Vallargärdets skola.
  • E-förslag om att förlänga befintlig gång och cykelbana längs väg 63 i Molkom avslogs.
  • Nämnden godkände intern kontrollplan och internbudget för 2024.

Läs mer på karlstad.se

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende. Länk till annan webbplats.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

Sidan publicerad: 2023-12-13

Hittade du det du sökte på sidan?