Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Karlstads kommun deltar under Almedalsveckan

Almedalsveckan är Sveriges största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. En möjlighet för oss att påverka, skapa synlighet med våra budskap och sprida vår ambition. Karlstad – Sveriges kompetenscentrum för samhällssäkerhet.

Genom att delta får vi en unik möjlighet att sätta fokus på våra prioriterade mål och satsningar. Det gör vi genom att delta på relevanta seminarier, föra strategiska samtal och träffa nyckelaktörer på plats.

Vi har en hög ambitionsnivå

Elva medarbetare från Karlstads kommun och Karlstads Energi deltar utifrån sina uppdrag och fokusområden. De kommer att aktivt delta i samtal med olika aktörer, utbyta kunskap och öka medvetenheten kring specifika frågor. Kostnaden för kommunen är cirka 50 000 kronor och det omfattar boende och transport.

Vårt främsta fokus är att synliggöra kommunens ambition om Karlstad som Sveriges kompetenscentrum för samhällssäkerhet. Vi vill berätta att Karlstad är platsen. Skapa nya möjligheter för näringslivet i Karlstad, öka attraktionskraften för regionen och bidra till hela Sveriges kompetensförsörjning.

- Konkurrensen om personal och kompetens blir bara större. Ska vi klara framtidens utmaningar och möjligheter behöver vi visa att Karlstad är platsen. Vi måste stärka vår konkurrenskraft och attraktionskraft, säger Ulrika K Jansson, kommundirektör.

Karlstad är platsen

I Karlstad finns världsunik kompetens i ett geografiskt strategiskt läge. Det finns lång erfarenhet och betydande kunskap inom civil beredskap, samhällsskydd och ledarskap. Ett näringsliv som är världsledande inom bioekonomi, en global spelindustri och ett universitet med utbildningar och forskning inom klimat och säkerhet, digitaliserade välfärdstjänster och it-säkerhet.

Här finns förmågan och kompetensen att utveckla och bidra till Sveriges beredskap och säkerhet. Sverige investerar inom området och vi vill fortsätta utveckla Karlstad som ledande inom samhällssäkerhet.

  • Vi vill skapa en plats för utbildning och övning för räddningstjänst och civil beredskap – samt ytterligare en räddningsskola i Mellansverige.
  • Vi vill stärka det akademiska erbjudandet genom eftergymnasial utbildning och forskning med fokus på civil beredskap och psykologiskt försvar.
  • Vi vill utveckla en robust digital kommunikationsstruktur med internetväxel i regionen för en ökad nationell redundans (robustare internet)

Årets superkommun 2023

Vilka kommuner har bäst utveckling historiskt och står bäst rustade inför framtiden? Karlstads kommun är för första gången nominerad till Årets superkommun 2023. Det är Dagens Samhälle som sedan 2015 har nominerat kandidater till Årets superkommun. Karlstad är tillsammans med Jönköping och Umeå nominerade i kategorin ”Städer och stadsnära kommuner”.

Priset delas ut under Almedalen och representanter från Karlstads kommun deltar vid utdelningen den 29 juni då vinnaren presenteras.


Sidan publicerad: 2023-06-09

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?